Tags :

Binh sĩ Triều Tiên binh sĩ Hàn Quốc giảm căng thẳng biên giới khu phi quân sự phá chốt gác