Chủ tịch Tập Cận Bình: Kiên định con đường phát triển nhân quyền ở Trung Quốc

VOV.VN - Tạp chí “Cầu thị” của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/6 đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên định con đường phát triển nhân quyền phù hợp với xu thế thời đại.

Bài viết cho rằng, mục tiêu chung của xã hội loài người là bảo vệ cuộc sống, giá trị và nhân phẩm của con người, mọi người đều được hưởng quyền con người. Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là mục tiêu theo đuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định coi trọng và bảo vệ nhân quyền là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý đất nước và đã thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc đạt được những thành tựu mang tính lịch sử.

Trong sự nghiệp thúc đẩy phát triển nhân quyền, Trung Quốc đã kết hợp quan điểm nhân quyền của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với văn hóa truyền thống đặc sắc, đúc kết kinh nghiệm thành công của Đảng lãnh đạo nhân dân tôn trọng và bảo vệ quyền con người, học hỏi những thành quả văn minh của nhân loại.

Sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc tuân theo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, tôn trọng địa vị chủ thể của nhân dân, tuân thủ thực tế của Trung Quốc, kiên trì các quyền cơ bản với quyền được tồn tại và phát triển là ưu tiên hàng đầu, bảo vệ quyền của con người theo quy định của pháp luật và kiên trì tham gia tích cực vào quản trị nhân quyền quốc tế.

Bài viết nhấn mạnh cần phối hợp tình hình chung trong nước của Trung Quốc và quốc tế, hiểu sâu sắc tầm quan trọng và cấp bách của việc làm tốt công tác nhân quyền, quan tâm hơn đến việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc. Trung Quốc cần tập trung thực hiện các công tác trọng điểm vào thúc đẩy sự phát triển toàn diện quyền con người, tăng cường bảo vệ quyền con người theo pháp luật; phát huy quan điểm đúng đắn về quyền con người; tích cực thúc đẩy quản trị nhân quyền toàn cầu và tích cực thực hiện đấu tranh vì quyền con người quốc tế.

Quyền con người là vấn đề lịch sử, cụ thể và thực tế gắn liền với điều kiện chính trị xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa của các quốc gia khác nhau. Khi đánh giá một quốc gia có nhân quyền hay không, không thể đánh giá bằng tiêu chuẩn của quốc gia khác.

Cấp ủy đảng các cấp cần gánh vác trách nhiệm lịch sử thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc; cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, cần có ý thức học tập quan điểm của Chủ nghĩa Mác, quan điểm của Trung Quốc về nhân quyền. Tất cả các địa phương, các cơ quan, ban ngành cần tăng cường ý thức tôn trọng và bảo vệ nhận thức về nhân quyền, tạo thành một lực lượng chung để thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc./.

Tin liên quan

Trung Quốc nói luôn tạo điều kiện cho chuyến thăm của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc
Trung Quốc nói luôn tạo điều kiện cho chuyến thăm của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Các hoạt động của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet trong thời gian thăm Trung Quốc đều được đảm bảo đầy đủ, không có cái gọi là bị hạn chế”, tuyên bố mới đây của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết.

Trung Quốc nói luôn tạo điều kiện cho chuyến thăm của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc

Trung Quốc nói luôn tạo điều kiện cho chuyến thăm của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Các hoạt động của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet trong thời gian thăm Trung Quốc đều được đảm bảo đầy đủ, không có cái gọi là bị hạn chế”, tuyên bố mới đây của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết.

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ
Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

VOV.VN - Cùng với việc thông báo kết quả chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/5) đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ.

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

VOV.VN - Cùng với việc thông báo kết quả chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/5) đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 23/5 đã tới Trung Quốc và sẽ đi thăm Tân Cương.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 23/5 đã tới Trung Quốc và sẽ đi thăm Tân Cương.