Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 diễn ra vào cuối tháng 10

VOV.VN - Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 28/9 đã quyết định Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/10 tới.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã lắng nghe báo cáo tình hình thu thập ý kiến trong và ngoài Đảng xoay quanh “Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu đến năm 2035”, đồng thời quyết định dự thảo sau khi được bổ sung sẽ trình Hội nghị Trung ương 5 xem xét.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá, trong quá trình xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cần kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì và hoàn thiện chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì vai trò chủ thể của nhân dân, bảo vệ lợi ích căn bản của người dân.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, cần xây dựng cục diện phát triển mới, chuyển đổi phương thức phát triển một cách thiết thực, thúc đẩy sự thay đổi về chất, hiệu quả, cũng như động lực phát triển.

Về việc xây dựng “Điều lệ công tác Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, đây là yêu cầu tất yếu nhằm kiên định bảo vệ sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyền uy của Trung ương Đảng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, là sự kiên trì và hoàn thiện chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Điều lệ cũng đưa ra quy định một cách toàn diện đối với các vấn đề như vai trò lãnh đạo, cơ chế lãnh đạo, chức trách, phương thức lãnh đạo... của Trung ương Đảng, nhằm tạo cơ chế hỗ trợ các ủy viên Trung ương Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình.

Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt chú ý khi tại Hội nghị lần này Trung Quốc sẽ xem xét và thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn 2021-2025).

Trong bối cảnh đối đầu Trung – Mỹ diễn ra trên mọi lĩnh vực, dịch Covid-19, cũng như môi trường bên ngoài... đang tác động một cách mạnh mẽ đối với kinh tế, xã hội Trung Quốc thì việc nước này làm thế nào hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2021 (mục tiêu 100 năm lần thứ nhất) cũng như đặt nền móng cho tiến trình thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ 2 là điều mà dư luận vô cùng quan tâm./.

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 vào tháng 10
Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 vào tháng 10

VOV.VN - Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nước này giai đoạn 2021-2025.

Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 vào tháng 10

Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 vào tháng 10

VOV.VN - Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nước này giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng
Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

VOV.VN - Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy đã khẳng định tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng của Hội nghị lần này.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

VOV.VN - Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy đã khẳng định tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng của Hội nghị lần này.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 19
Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 19

VOV.VN - Chương trình nghị sự chính của hội nghị là nghiên cứu các vấn đề lớn quan trọng về kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 19

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 19

VOV.VN - Chương trình nghị sự chính của hội nghị là nghiên cứu các vấn đề lớn quan trọng về kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc.