Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp

Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc cho công bố Sách Trắng về lĩnh vực này.

Ngày 9/10, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng “Cải cách tư pháp Trung Quốc”. Mạng Tin tức Trung Quốc cho biết, Sách Trắng nêu rõ mục tiêu căn bản của cải cách tư pháp Trung Quốc là bảo đảm rằng Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân sử dụng quyền xét xử và quyền kiểm sát độc lập, công bằng theo pháp luật; xây dựng chế độ tư pháp chủ nghĩa xã hội công bằng, hiệu quả và uy tín; đưa ra sự đảm bảo tư pháp đáng tin cậy nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quần chúng nhân dân, bảo vệ chính nghĩa công bằng xã hội, bảo vệ hoà bình và ổn định lâu dài đất nước.

Theo Sách Trắng, cải cách tư pháp Trung Quốc kiên trì đường lối quần chúng, thể hiện đầy đủ nguyện vọng của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề dân chúng không hài lòng, tự giác chịu sự giám sát và kiểm tra của nhân dân, thực hiện cải cách vì nhân dân, dựa vào nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân.

Sách Trắng cho biết ngay từ thập niên 80 thế kỷ 20, Trung Quốc đã bắt đầu cải cách phương thức xét xử và cải cách nghề nghiệp hóa tư pháp trên một số nội dung trọng điểm như tăng cường chức năng thẩm vấn, mở rộng xét xử công khai, tăng cường luật sư biện hộ, xây dựng đội ngũ thẩm phán và kiểm sát viên chuyên nghiệp.

Từ năm 2004, Trung Quốc khởi động triển khai và tổ chức thực thi quy hoạch thống nhất về cải cách tư pháp quy mô lớn. Đến năm 2008, Trung Quốc tiếp tục khởi động một đợt cải cách tư pháp mới, chính thức bước vào giai đoạn cải cách sâu sắc hóa.

Hiện nay, nhiệm vụ của đợt cải cách tư pháp này cơ bản đã hoàn thành, đồng thời được thể hiện trong các bộ luật liên quan đang sửa đổi hoàn thiện. Có thể nói, cùng với sự tiến bộ và phát triển không ngừng của kinh tế-xã hội Trung Quốc, cải cách tư pháp của Trung Quốc cũng đang được thúc đẩy đi vào chiều sâu./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN