27 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close