Khai mạc trưng bày “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên bảo vật quốc gia - cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được giới thiệu tới công chúng.

Kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh” (1927-2017), sáng 10/10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày: “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”. Lần đầu tiên bảo vật quốc gia - cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được giới thiệu tới công chúng.

"Đường Kách mệnh" là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925 - 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Tác phẩm "Đường Kách mệnh".

Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Marc - Lenin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất. Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động và cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cuốn “Đường Kách mệnh” được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch và những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn “Đường Kách mệnh” đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam là một trong những bản gốc in năm 1927, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012.

Đánh giá về giá trị cuốn sách trong thực tiễn hôm nay, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: "Điều quan trọng nhất đã gắn kết được cuốn sách của 90 năm trước cho đến ngày hôm nay chính là chương mở đầu “Tư cách người kách mệnh". Muốn làm được cuộc kách mệnh thì phải có những con người kách mệnh và những con người kách mệnh đấy phải có tư cách, phẩm chất, điều đó nó cũng rất thời sự ngay trong công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta hiện nay thôi.

Đội ngũ của những người lãnh đạo là đội ngũ của những người đảng viên cộng sản cũng phải có tư cách, cũng phải có phẩm chất để gánh vác trách nhiệm ấy. Chúng ta hãy đọc lại một chương rất ngắn thôi, bằng những lời lẽ rất là mộc mạc, đơn giản thôi chúng ta sẽ thấy được tính thời sự và giá trị của cuốn sách này".

Máy chữ đồng chí Tô Hiệu và Lương Khánh Thiện sử dụng khi hoạt động cách mạng năm 1936.

Cùng với việc giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm “Đường Kách mệnh”, hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh khác tại trưng bày cũng nêu bật những đóng góp của thế hệ cách mạng - những hạt giống đỏ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng, qua đó khẳng định tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng cống hiến của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam.

Tiêu biểu như những hiện vật: Va li của đồng chí Bùi Ngọc Thành đựng tư trang dự lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); Máy chữ đồng chí Tô Hiệu và Lương Khánh Thiện sử dụng khi hoạt động cách mạng năm 1936…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cho biết: "Thông qua bảo vật quốc gia cùng với những tư liệu liên quan, chúng tôi muốn mang đến một thông điệp cho công chúng về công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam thời kỳ đen tối và áp bức. Những công lao đó luôn được trân trọng cho mãi mãi về sau:.

Trưng bày “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh” sẽ diễn ra đến hết tháng 1/2018, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam./.

Viết bình luận