Cán bộ chủ chốt tập huấn về công tác tổ chức ĐH Mặt trận

(VOV) - Theo kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV/2013 và hoàn thành trước tháng 3/2014...

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt MTTQ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện khu vực phía Bắc về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp ngày 2/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, để việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 8 đạt yêu cầu, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cấp quận huyện nắm chắc Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) và các vấn đề liên quan đến tổ chức đại hội. Do đó, các đại biểu cần phát huy dân chủ, trí tuệ khắc phục khó khăn để Hội nghị đạt yêu cầu và kết quả cao nhất. Đây là hội nghị mở đầu và là cơ sở để ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị tại khu vực miền Trung, miền Nam trong thời gian tới.

Thông qua các đợt tập huấn, cán bộ Mặt trận sẽ được nâng lên một bước nhận thức và chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác trong tình hình mới. Các đợt tập huấn cũng góp phần tiếp tục mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, địa bàn dân cư, động viên sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị sẽ quán triệt và thảo luận một số nội dung, tập trung vào các chuyên đề chính, gồm: Chuyên đề quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thấu suốt chiến lược Đại đoàn kết, quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực để chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Chuyên đề hướng dẫn việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện, tỉnh và công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và chuyên đề hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ các cấp.

Trong tháng 7/2013, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Sau Hội nghị ở Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn về Đại hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp xã. 

Theo kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV/2013 và hoàn thành trước tháng 3/2014; cấp huyện hoàn thành trước tháng 5/2014; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7/2014. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 9/2014./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận giám sát các dự án của cơ quan Nhà nước
Mặt trận giám sát các dự án của cơ quan Nhà nước

(VOV) - MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án, đề án của cơ quan Nhà nước...

Mặt trận giám sát các dự án của cơ quan Nhà nước

Mặt trận giám sát các dự án của cơ quan Nhà nước

(VOV) - MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án, đề án của cơ quan Nhà nước...

Thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

(VOV)- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở lý luận khi bổ sung chức năng trong dự thảo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

(VOV)- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở lý luận khi bổ sung chức năng trong dự thảo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc thăm Pháp, mở rộng quan hệ 2 nước
Đoàn Mặt trận Tổ quốc thăm Pháp, mở rộng quan hệ 2 nước

(VOV) - Trong chuyến thăm này của đoàn Việt Nam, phía Pháp bày to mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc thăm Pháp, mở rộng quan hệ 2 nước

Đoàn Mặt trận Tổ quốc thăm Pháp, mở rộng quan hệ 2 nước

(VOV) - Trong chuyến thăm này của đoàn Việt Nam, phía Pháp bày to mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước.