Đề xuất miễn học phí cho sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y... tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước sẽ được miễn học phí.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó có nhiều quy định mới về các đối tượng được miễn giảm học phí.

Cụ thể, theo dự thảo quy định của Bộ GD-ĐT, những đối tượng học sinh, sinh viên được miễn học phí gồm:

Đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/VBHN-VPQH ngày 04/01/2019 của Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ. Các cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trẻ em mầm non  5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2023-2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023).

Trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ.

Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021).

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha mẹ thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định tại Thông tư liên tịch số 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/12/2014 của Liên Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp và không học qua trình độ trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp theo các bậc trình độ của khung trình độ quốc gia nào khác kể từ ngày tốt nghiệp trung học cơ sở.

Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan có thẩm quyền ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Y dược Thái Bình miễn học phí cho nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường
Đại học Y dược Thái Bình miễn học phí cho nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường

VOV.VN - Đại học Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí, đồng thời tạo điều kiện học tập tốt cho nam sinh này để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Đại học Y dược Thái Bình miễn học phí cho nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường

Đại học Y dược Thái Bình miễn học phí cho nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường

VOV.VN - Đại học Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí, đồng thời tạo điều kiện học tập tốt cho nam sinh này để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Quảng Nam hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Quảng Nam hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1, gồm tháng 9, 10, 11, 12/2020 của năm học 2020 - 2021 theo mức thu học phí công lập đối với các bậc học từ trẻ mầm non đến THPT.

Quảng Nam hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Quảng Nam hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1, gồm tháng 9, 10, 11, 12/2020 của năm học 2020 - 2021 theo mức thu học phí công lập đối với các bậc học từ trẻ mầm non đến THPT.

Những đối tượng được miễn, giảm học phí trong năm học 2020-2021
Những đối tượng được miễn, giảm học phí trong năm học 2020-2021

VOV.VN - Dưới đây là danh sách những đối tượng học sinh không phải nộp học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định mới nhất.

Những đối tượng được miễn, giảm học phí trong năm học 2020-2021

Những đối tượng được miễn, giảm học phí trong năm học 2020-2021

VOV.VN - Dưới đây là danh sách những đối tượng học sinh không phải nộp học phí, được miễn, giảm học phí theo quy định mới nhất.