Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời

VOV.VN - Việc ban hành Nghị quyết “Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập là cần thiết để tiếp tục triển khai thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở này

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 16), HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội đến hết năm học 2025-2026.

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, hiện nay, có 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo quy định tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng được xác định là nguồn thu của đơn vị. Vì vậy, khi xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm đặt hàng, các đơn vị đều được nâng mức tự chủ chi thường xuyên.

Việc nâng mức tự chủ chi thường xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chủ động sử dụng dự toán để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm được nguồn kinh phí để chi trả cho đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 của Chính phủ theo đúng quy định (chi trả bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị).

Đối với 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố đang thực hiện thí điểm đặt hàng năm học 2023-2024 nếu được tiếp tục đặt hàng năm học 2024-2025 thì 100% đơn vị sẽ được nâng mức tự chủ từ đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên lên mức là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2024.

Để tiếp tục triển khai thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố trong năm học 2024-2025, việc ban hành Nghị quyết “Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội sử dụng ngân sách nhà nước” là cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

VOV.VN - Sáng 15/5, tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16), HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

VOV.VN - Sáng 15/5, tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16), HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính
HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Sáng nay (15/5) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Sáng nay (15/5) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.