Lao động nông thôn được học tập suốt đời

(VOV) - Đây là một trong các đề án nhằm xây dựng xã hội học tập sẽ được Bộ GD-ĐT hoàn thiện

Trong văn bản vừa gửi Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thiện và trình Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Phó Thủ tướng đề nghị, đối với Đề án thành phần "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư" do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, có nhiệm vụ chủ yếu là vận động, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng và phát triển các cơ sở giáo dục cộng đồng ở địa bàn như: Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề, nhà văn hoá, Trung tâm văn hoá xã để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập thường xuyên của dân cư.

Đề án thành phần "Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp" có nhiệm vụ khuyến khích công nhân học tập; đồng thời vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao tay nghề, khai thác các cơ hội học tập ở các trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan rà soát, hoàn thiện về nội dung, kinh phí và chủ trì triển khai thực hiện Đề án thành phần “Hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời”; đồng thời yêu cầu Bộ GD-ĐT hoàn thiện và trình lại Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trước ngày 30/11/2012.

Trước đó, trong công văn thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần làm rõ đối tượng của Đề án và nguyên tắc triển khai cho từng đối tượng; lưu ý đối với những người ngoài độ tuổi lao động, người khuyết tật, cần làm rõ mô hình học tập, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động…

Giải pháp thực hiện Đề án cần tập trung vào 3 nhóm cơ sở giáo dục tham gia vào giáo dục cho mọi người. Cần xác định theo hướng hỗ trợ cho người học, có phân biệt theo địa bàn, trình độ người học, nội dung học tập; trước mắt xác định cho giai đoạn từ nay đến năm 2015. Rà soát lại các tiểu đề án, đảm bảo tính phù hợp, khả thi./.

Tin liên quan

Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020”
Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020”

Văn Phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020”

Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020”

Văn Phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020.

Con đường ngắn nhất mở ra cơ hội học tập cho mọi người
Con đường ngắn nhất mở ra cơ hội học tập cho mọi người

(VOV) -Với hình thức đào tạo mở và từ xa, người học có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.

Con đường ngắn nhất mở ra cơ hội học tập cho mọi người

Con đường ngắn nhất mở ra cơ hội học tập cho mọi người

(VOV) -Với hình thức đào tạo mở và từ xa, người học có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.