Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD-ĐT

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Giảm tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động.

Giai đoạn đến năm 2021, Đề án phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Giai đoạn 2022-2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Phương án sắp xếp, tổ chức lại

Theo Đề án, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Giai đoạn 2021-2023, chuyển các trường: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Giai đoạn 2022-2025, giữ nguyên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; giữ nguyên Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghiên cứu chuyển Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Giữ nguyên Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Giai đoạn 2022-2025, tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thành Phân hiệu của Học viện Quản lý giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT).

Chuyển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực về trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT). Thời gian thực hiện: Giai đoạn đến năm 2021.

Giữ nguyên Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam./.

Viết bình luận

Tin liên quan

4 bài thi bất thường: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm đúng quy chế
4 bài thi bất thường: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm đúng quy chế

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở chấm bài theo đúng quy chế. Thí sinh không khoanh câu trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài

4 bài thi bất thường: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm đúng quy chế

4 bài thi bất thường: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm đúng quy chế

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở chấm bài theo đúng quy chế. Thí sinh không khoanh câu trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài

Bộ Giáo dục & Đào tạo đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT
Bộ Giáo dục & Đào tạo đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm nay sẽ tổ chức kỳ thi xét tốt nghiệp THPT và giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục & Đào tạo đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm nay sẽ tổ chức kỳ thi xét tốt nghiệp THPT và giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học.

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2
Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.