Tuyển thẳng vào cao đẳng, đại học 2015: Đối tượng nào được ưu tiên?

VOV.VN -Thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ được ưu tiên tuyển thẳng.

Theo Bộ Giáo dục – Đào tạo, công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại  học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Để thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường) và các sở GDĐT một số nội dung sau:

Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia; Các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường; Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ GDĐT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần. Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải./.

Tin liên quan

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế
40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

VOV.VN - Trong số này, Đại học Huế đặc cách tuyển thẳng đối với 6 thí sinh khiếm thị

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

40 trường hợp được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Huế

VOV.VN - Trong số này, Đại học Huế đặc cách tuyển thẳng đối với 6 thí sinh khiếm thị

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ
43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

VOV.VN - Đây là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi được tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

VOV.VN - Đây là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi được tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Cô thủ khoa từ chối cơ hội tuyển thẳng vào đại học
Cô thủ khoa từ chối cơ hội tuyển thẳng vào đại học

VOV.VN - Quỳnh là học sinh giỏi quốc gia môn văn có cơ hội tuyển thẳng vào nhiều trường ĐH, nhưng Quỳnh đã từ chối để thi ĐH Luật.

Cô thủ khoa từ chối cơ hội tuyển thẳng vào đại học

Cô thủ khoa từ chối cơ hội tuyển thẳng vào đại học

VOV.VN - Quỳnh là học sinh giỏi quốc gia môn văn có cơ hội tuyển thẳng vào nhiều trường ĐH, nhưng Quỳnh đã từ chối để thi ĐH Luật.

Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh
Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

VOV.VN - Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy, bị khiếm thị, ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng một thí sinh

VOV.VN - Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy, bị khiếm thị, ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.