Giáo viên vùng khó khăn được phụ cấp 50% lương tối thiểu

Đây là một nội dung quan trọng tại Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại cho những người bệnh đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và Trung ương.

Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp THPT dân tộc nội trú được ưu tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không học tại các trường chuyên nghiệp thì được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo thời gian ba, sáu hoặc chín tháng phù hợp yêu cầu ngành, nghề thực tế và được bố trí làm việc tại địa phương.

Các tỉnh sử dụng các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương để tiến hành đào tạo, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo này./.

Theo Công an Nhân dân
VOV_AllPage