Hà Nội: Thăng hạng CDNN giáo viên bằng hình thức xét tuyển hồ sơ

VOV.VN - Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát thẩm định danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) lập danh sách theo biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ trước 17h00 ngày 15/11/2023.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn về việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng CDNN giáo viên mầm non,  phổ thông công lập. Theo đó, Sở Nội vụ dự kiến báo cáo UBND Thành phố tổ chức thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II theo hình thức xét tuyển thông qua hồ sơ.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm thực hiện việc nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm. Đối với viên chức ngành giáo dục, thành phố đã tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020. Từ năm 2020 đến nay, các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên có rất nhiều sự thay đổi.

Thực tế cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị đề xuất thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II chưa đảm bảo cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp, chưa đúng đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng. Cá biệt, có đơn vị xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II là 100%. Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, cào bằng trong việc đánh giá, thiết lập hồ sơ, tài liệu để xác định tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN), từ đó có tình trạng đơn vị cấp dưới đùn đẩy hồ sơ, danh sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên cấp trên để né tránh trách nhiệm giải quyết.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập khách quan, công bằng và đúng đối tượng.

Sở Nội vụ yêu cầu rà soát người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thăng hạng CDNN viên chức giáo viên đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật;

Đảm bảo cơ cấu hạng CDNN của đơn vị và yêu cầu của vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, tập trung rà soát đề xuất đội ngũ giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, giữ vai trò là trưởng, phó tổ chuyên môn và đội ngũ giáo viên cốt cán được thăng hạng cho phù hợp, giữ vai trò định hướng chuyên môn trong các cơ sở giáo dục.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xác định điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất các trường hợp viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng CDNN giáo viên; trong đó, tập trung vào việc đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên hạng II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không đề xuất tràn lan, không đúng đối tượng dự thăng hạng lên hạng II, đảm bảo theo đúng yêu cầu tại Điều 31 Luật viên chức “Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật”.

Sở Nội vụ dự kiến báo cáo UBND Thành phố tổ chức thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II theo hình thức xét tuyển thông qua hồ sơ. Vì vậy, viên chức đăng ký dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí phải có minh chứng là các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan. Đối với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, minh chứng là bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát thẩm định danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng lập danh sách theo biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ trước 17h00 ngày 15/11/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên?
Hà Nội có bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên?

VOV.VN - Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Bộ Nội vụ đang xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành sửa đổi Nghị định theo hướng xét thăng hạng, bỏ thi. Tuy nhiên, do chưa có văn bản sửa đổi nên hiện nay Nghị định 115/2020/NĐ-CP vẫn đang còn hiệu lực thi hành.

Hà Nội có bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên?

Hà Nội có bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên?

VOV.VN - Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Bộ Nội vụ đang xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành sửa đổi Nghị định theo hướng xét thăng hạng, bỏ thi. Tuy nhiên, do chưa có văn bản sửa đổi nên hiện nay Nghị định 115/2020/NĐ-CP vẫn đang còn hiệu lực thi hành.

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém
Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém

VOV.VN - Hiện nay, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chưa thực sự gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém

VOV.VN - Hiện nay, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chưa thực sự gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Lý do Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?
Lý do Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chỉ giữ hình thức xét thăng hạng nhằm giảm gánh nặng thi cử.

Lý do Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

Lý do Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chỉ giữ hình thức xét thăng hạng nhằm giảm gánh nặng thi cử.