Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Tác giả VOV1

VOV.VN - Hiện nay, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chưa thực sự gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.