Nhập 2 huyện ở Quảng Nam thành đơn vị hành chính mới

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương về phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Đồng thời, đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức theo đề xuất của Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất theo phương án đề xuất của Ban Chỉ đạo là sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 8 đơn vị hành chính cấp xã mới. Cụ thể, sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc, huyện Nông Sơn; xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức; xã Duy Thu và Duy Tân, huyện Duy Xuyên; xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú, huyện Thăng Bình; xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn, huyện Tiên Phước; phường Phước Hòa và An Xuân, thành phố Tam Kỳ; thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện chặt chẽ, đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 huyện Nông Sơn và Hiệp Đức tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ để sắp xếp lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích
Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

Cử tri Hải Phòng quan tâm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Cử tri Hải Phòng quan tâm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sắp xếp này có 2 yêu cầu đó là tinh giản biên chế đầu mối và năng cao hiệu lực hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước.

Cử tri Hải Phòng quan tâm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Cử tri Hải Phòng quan tâm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sắp xếp này có 2 yêu cầu đó là tinh giản biên chế đầu mối và năng cao hiệu lực hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước.