Sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cần phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của thị trường, làm tốt công tác dự báo thị trường. Đây là yếu tố tiên quyết sự thành công đối với sự phát triển ngành Công nghệ thông tin quốc gia.

Ngày 15/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin đã họp bàn vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin.

Tại phiên họp, đại diện nhiều Bộ, ngành Trung ương nhất trí với mục tiêu của đề án đề ra. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nội dung Đề án mới chỉ dừng lại ở các mục tiêu thể hiện sự tham gia của các doanh nghiệp, chứ chưa làm rõ vai trò và sự tham gia của các Bộ, ngành chức năng. Do vậy, Đề án cần xác định rõ hơn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung đầu tư, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực và huy động nhiều nguồn lực để xứng tầm Đề án quốc gia.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá lại những chương trình có liên quan đến 4 trụ cột Công nghệ thông tin gồm: hạ tầng, ứng dụng, công nghiệp Công nghệ thông tin và nhân lực giai đoạn 2006 – 2010; từ đó rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn đồng thời nhân rộng mô hình có hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của thị trường, làm tốt công tác dự báo thị trường. Đây sẽ là yếu tố tiên quyết sự thành công đối với sự phát triển ngành Công nghệ thông tin quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông  xem xét, bổ sung các ý kiến đóng góp để điều chỉnh Đề án phù hợp trước khi trình Chính phủ trong tháng 9 này./.

VOV_AllPage