Tham khảo kinh nghiệp quốc tế để sửa Luật Đất đai 2003

(VOV) -Sáng 13/12, tại Hà Nội, Bộ TNMT tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về một số nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2003”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: Dù đã có những bước tiến quan trọng, song Luật Đất đai của Việt Nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, gây khó khăn trong việc quản lý cũng như nhiều khiếu kiện về đất đai thời gian qua.

Theo các đại biểu, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tới đây cần đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cũng như việc minh bạch hóa thông tin về đất đai, nhất là minh bạch hóa quá trình thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì những mục đích khác nhau.

Để giảm các tranh chấp về đất đai, theo nhiều đại biểu, cần có phương pháp xác định giá đất hợp lý theo giá thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là thời gian qua, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam là vấn đề rất nóng. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới là nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, đưa lên mạng internet để mọi người có thể truy cập.

Quy trình và cách thức tổ chức cần có sự tham gia của nhiều bên để đảm bảo tính giám sát cao. Các quy định cụ thể cũng cần được nghiên cứu và đưa vào Luật.

Các kinh nghiệm trên thế giới được trao đổi tại hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho phù hợp hơn với thể chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta./.

Tin liên quan

Đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai
Đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai

(VOV) - VOV giới thiệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai

Đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai

(VOV) - VOV giới thiệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Chưa rõ quyền của người dân
Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Chưa rõ quyền của người dân

(VOV) - Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Người dân cũng phải có quyền gì đấy đối với Nhà nước, phải tôn trọng lợi ích của người có đất...

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Chưa rõ quyền của người dân

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Chưa rõ quyền của người dân

(VOV) - Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: Người dân cũng phải có quyền gì đấy đối với Nhà nước, phải tôn trọng lợi ích của người có đất...

Luật Đất đai cần tính đến đặc thù dân tộc thiểu số
Luật Đất đai cần tính đến đặc thù dân tộc thiểu số

(VOV) - Luật nên có quy định nhằm tránh việc người dân được giao đất lại chuyển nhượng dẫn đến mất đất sản xuất.

Luật Đất đai cần tính đến đặc thù dân tộc thiểu số

Luật Đất đai cần tính đến đặc thù dân tộc thiểu số

(VOV) - Luật nên có quy định nhằm tránh việc người dân được giao đất lại chuyển nhượng dẫn đến mất đất sản xuất.