Thông tấn xã Việt Nam được xây dựng Kênh truyền hình Thông tấn

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép Thông tấn xã Việt Nam triển khai thực hiện Đề án ''Xây dựng Kênh truyền hình Thông tấn''; thời gian thực hiện từ năm 2010.

Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm làm việc với Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ nguồn kinh phí, tổng mức đầu tư và cơ chế tài chính, bảo đảm để Đề án được triển khai thực hiện tiết kiệm và hiệu quả.

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ thời gian và các quy định hiện hành./.

TTXVN
VOV_AllPage