Mở rộng và đổi mới phương thức thực hiện chính sách xã hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc xây dựng chính sách xã hội trong giai đoạn tới cần đặt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức, tác động của già hóa dân số, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, cũng như các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khác.

Văn phòng Chính phủ vừa phát hành Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 8/11/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 (Ban Chỉ đạo).

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 cần xác định rõ các thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đánh giá thêm các mục tiêu định tính ở thời điểm trước và sau khi có Nghị quyết; tập trung phân tích rõ những thách thức và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, các vấn đề xã hội liên quan đến định hướng phát triển bền vững, bao trùm, toàn diện, nguyên nhân của những chỉ tiêu chưa đạt; bổ sung các phụ lục để so sánh những kết quả đạt được về chính sách xã hội của Việt Nam với các nước có cùng trình độ phát triển.

Việc xây dựng chính sách xã hội trong giai đoạn tới cần đặt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức, tác động của già hóa dân số, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, cũng như các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khác. Các nhóm mục tiêu, tiêu chí phát triển bền vững cần được đưa vào trong các chính sách xã hội giai đoạn sắp tới theo Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Phó Thủ tướng lưu ý cần quan tâm mở rộng và có sự đổi mới về phương thức thực hiện chính sách xã hội, như: đối với công tác đền ơn đáp nghĩa cần chú ý hơn đến yếu tố tôn vinh người có công với cách mạng; đối với các nhóm bảo trợ xã hội cần lưu ý trợ giúp nhiều hơn cho nhóm di dân, những người bị tổn thương về tinh thần, tâm lý; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và phát triển nghề công tác xã hội khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản tổ chức nghiên cứu một số chuyên đề quan trọng, một số vấn đề xã hội mới phục vụ công tác tổng kết.

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn và định hướng đến năm 2045 bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, trình Ban cán sự đảng Chính phủ trong tháng 12 năm 2022.

Đồng thời, chịu trách nhiệm chỉ đạo tiếp thu các ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI, hồ sơ trình Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; thừa ủy quyền ký các văn bản liên quan trình Ban Cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khoá XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách
Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách

VOV.VN - Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022, song các đại biểu Quốc hội cũng nêu ra hàng loạt khó khăn, thách thức cần giải pháp xử lý, khắc phục.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách

VOV.VN - Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022, song các đại biểu Quốc hội cũng nêu ra hàng loạt khó khăn, thách thức cần giải pháp xử lý, khắc phục.

Thiết kế chính sách phát triển nhà ở xã hội dựa trên lợi ích và nhu cầu
Thiết kế chính sách phát triển nhà ở xã hội dựa trên lợi ích và nhu cầu

VOV.VN - Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cần xem xét lại theo hướng phải phù hợp với thực tế đời sống công nhân, cần đặt lợi ích và nhu cầu của công nhân lên hàng đầu khi thiết kế chính sách.

Thiết kế chính sách phát triển nhà ở xã hội dựa trên lợi ích và nhu cầu

Thiết kế chính sách phát triển nhà ở xã hội dựa trên lợi ích và nhu cầu

VOV.VN - Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cần xem xét lại theo hướng phải phù hợp với thực tế đời sống công nhân, cần đặt lợi ích và nhu cầu của công nhân lên hàng đầu khi thiết kế chính sách.

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa
Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

VOV.VN - Câu chuyện giá SGK tăng cao là tâm điểm của dư luận, không chỉ ở mỗi gia đình, mà còn làm “nóng” cả nghị trường Quốc hội.

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

VOV.VN - Câu chuyện giá SGK tăng cao là tâm điểm của dư luận, không chỉ ở mỗi gia đình, mà còn làm “nóng” cả nghị trường Quốc hội.

Bắc Ninh giải ngân hơn 800 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội
Bắc Ninh giải ngân hơn 800 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội

VOV.VN - Trong gần 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 803 tỷ đồng cho các đối tượng doanh nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Ninh giải ngân hơn 800 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội

Bắc Ninh giải ngân hơn 800 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội

VOV.VN - Trong gần 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 803 tỷ đồng cho các đối tượng doanh nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

VOV.VN - Báo Điện tử VOV.VN xin gửi đến quý độc giả toàn văn Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng.

Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

VOV.VN - Báo Điện tử VOV.VN xin gửi đến quý độc giả toàn văn Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng.