Thành ủy Hà Nội khảo sát thực hiện chính sách quản lý và sử dụng đất đai tại 2 quận

VOV.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông đã làm tốt việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Chiều 26/5, đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông. Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu UBND Thành phố đến điểm cầu quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn quận. Cụ thể, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội được quy định chặt chẽ; những khó khăn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cơ bản được tháo gỡ để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định cụ thể, rõ ràng. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai, minh bạch, quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của Nhà nước và quản lý nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Bộ máy quản lý nhà nước về đất đai được kiện toàn theo hướng quy về đầu mối quản lý, việc khai thác sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả đã phát huy được tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, trong những năm qua, quận đã tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), Kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2020. Quận đã tổ chức đấu giá được 05 dự án có sử dụng đất thu về ngân sách nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với 71 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận; rà soát và đề xuất UBND Thành phố di dời 08 cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận; báo cáo UBND Thành phố xem xét xử lý đối với 29 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Từ năm 2014 đến hết năm 2020, quận Bắc Từ Liêm đã và đang thực hiện công tác GPMB đối với trên 300 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 750 ha (chủ yếu là đất nông nghiệp), trong đó đã có 135 dự án hoàn thành công tác GPMB. UBND Quận cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 38.814/39.514 trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện (đạt tỷ lệ 98,2%).

Bên cạnh những kết quả trên, lãnh đạo 2 quận cũng nên lên những khó khăn, bất cập trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn do vướng mắc về nguồn gốc đất, về quy hoạch; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai còn chưa đồng bộ... Trên cơ sở đó, lãnh đạo 2 quận đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số Nghị định liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Vấn đề đất đai và chính sách, pháp luật quản lý đất đai là những vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động trực tiếp tới mọi đối tượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí cũng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, đưa nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 và xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào tháng 10 tới. Điều này cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời cũng là là cơ hội để Thành phố rà soát, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết bằng nhiều văn bản hành chính thuộc thẩm quyền. 2 quận cũng đã tập trung công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cũng như rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai. Cùng với đó, 2 quận đã thực hiện tốt việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Về những kiến nghị, đề xuất của 2 quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện Báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy phục vụ công tác tổng kết cấp Thành phố./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, đã ký ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII.

Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII

Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, đã ký ban hành 10 chương trình công tác khoá XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng
Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.