Xây dựng đề án, văn bản sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp

Quý 2 năm nay, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi những bất hợp lý khác của chế độ tiền lương hiện hành.  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước trong quý 2 năm nay, nghiên cứu, xây dựng Đề án, văn bản sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Ban Bí thư Trung ương ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, hoàn thành trong quý 2 năm nay.

Về chế độ công vụ đối với chức danh Phó trưởng đoàn thể ở Trung ương, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên