Bế mạc Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều nay (15/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau khi hoàn thành tất cả chương trình nghị sự.

Đại hội đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI. Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ​Nhân dân Cách mạng Lào khóa X, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm 71 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ​đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI; bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 ​đồng chí, do đồng chí Khamphanh Phommathat làm Chủ nhiệm Ủy ban; bầu Ban Bí thư Trung ương gồm 9 ủy viên, do đồng chí Bounthoong Chitmany làm Thường trực Ban Bí thư. 

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Lào sẽ kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà các thế hệ lãnh đạo Đảng - Nhà nước và nhân dân Lào đã lựa chọn, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Tư tưởng Kaysone Phomvihane làm nền tảng tưởng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tân Tổng Bí thư khóa XI, Đảng NDCM Lào  Thongloun Sisoulith khẳng định: “Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng Đại hội lần này đã khẳng định tiếp tục kiên định và đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo đường lối của Đảng và xu thế mới; tiếp tục củng cố chế độ dân chủ nhân dân, tạo dựng các nhân tố cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã đề ra. Công việc còn nhiều, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI tiếp thu tinh thần của Đại hội để triển khai vào thực tiễn, đưa đất nước Lào tiếp tục phát triển, thịnh vượng, cải thiện và nâng cao đời sống nhân đan, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Tăng cường hợp tác với các quốc gia bạn bè, các tổ chức quốc tế, nâng cao vị trí vai trò của Lào trong khu vực và thế giới”.

Tân Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cho rằng, những mục tiêu, giải pháp  được Đại hội XI đề ra là kết tinh trí tuệ, nguyện vọng, tình cảm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về một đất nước Lào phát triển, thịnh vượng trong tương lai. Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm lần thứ IX( 2021-2025), phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân 4%/năm trở lên, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.900 USD/năm. Đồng thời tin tưởng rằng, với đường lối, đúng đắn mà Đại hội XI đã đề ra, cùng với việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, gắn liền với tinh thần dân tộc, độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân các dân tộc Lào; với sự ủng hộ, hợp tác của các nước anh em trong khu vực ASEAN và thế giới, cũng như các tổ chức quốc tế, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhất định Lào sẽ vượt qua, giành được những thành tựu quan trọng hơn trước, đưa đất nước tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trong 3 ngày ở Vientiane. Đảng phấn đấu đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa...

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trong 3 ngày ở Vientiane. Đảng phấn đấu đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa...

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ khai mạc tại thủ đô Vientiane vào sáng mai (13/1). Mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội đã được hoàn tất.

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ khai mạc tại thủ đô Vientiane vào sáng mai (13/1). Mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội đã được hoàn tất.

Triều Tiên duyệt binh mừng thành công Đại hội Đảng
Triều Tiên duyệt binh mừng thành công Đại hội Đảng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, trong số các loại khí tài được trình diễn tại lễ duyệt binh lần này, dường như có cả tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Triều Tiên duyệt binh mừng thành công Đại hội Đảng

Triều Tiên duyệt binh mừng thành công Đại hội Đảng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, trong số các loại khí tài được trình diễn tại lễ duyệt binh lần này, dường như có cả tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM).