Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trong 3 ngày ở Vientiane. Đảng phấn đấu đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa...

Sáng nay (13/1), tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu;các vị nguyên lãnh đạo Đảng –Nhà nước Lào, cùng 768 đại biểu đại diện cho gần 350.000  đảng viên trong cả nước và hơn 147 khách mời.

Đại hội này nhằm "nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa".

Trong 3 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 15/1, Đại hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, cũng như sự chỉ đạo – lãnh đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII ( 2016-2020), thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (2021 -2025), đưa đất nước Lào thoát khỏi tình trạng khó khăn, vực dậy nền kinh tế phát triển hướng tới mục tiêu chất lượng, trọng tâm, xanh và bền vững.

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Voracchith đã khái quát một số thành tựu cơ bản của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào.

5 năm qua, dưới dự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, đất nước đã có những sự phát triển không ngừng và dành nhiều thành tựu to lớn đảm bảo cho đất  nước duy trì được ổn định về chính trị, an ninh trật tự được bảo đảm, chế độ dân chủ nhân dân và các thành quả của sự nghiệp cách mạng luôn được bảo vệ một cách vững chắc.

Đời sống của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện và không ngừng được nâng cao; vấn đề xóa đói giảm nghèo được giải quyết theo các mục tiêu mà Nghị quyết ĐH đề ra; tình hình an ninh quốc phòng trong cả nước luôn được duy trì ổn định và được tổ chức thực hiện một cách tích cực; lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố, xây dựng trở thành sức mạnh vững chắc cho mặt trận chính trị tư tưởng.

Thành tựu cơ bản của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ 10 là mặc dù đối mặt với những khó khăn nặng nề về tài chính – tiền tệ và vấn đề nợ công cũng như tác động nặng nề từ thiên tai và đại dịch Covid-19, nhưng Lào vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế bình quân của cả giai đoạn ở mức 5,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.664 USD, tăng 694 USD so với năm 2015. Các chương trình dự án đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, công nghiệp xây dựng... đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo mới cho phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh của đất nước, phục vụ sự nghiệp công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành nhân tố cơ bản bảo đảm phát triển kinh tế bền vững trong những năm qua, trong đó, Lào đã đạt được chỉ số phát triển nhân lực của các nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; dân chủ trong Đảng không ngừng được mở rộng, phát huy trí tuệ, nguồn lực toàn Đảng, toàn dân tham gia xây dựng đất nước; tiếp tục giữ vững quan hệ đối ngoại hữu nghị và mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè chiến lược phát triển lên tầm cao mới, trong đó mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức đa dạng trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình ở khu vực và quốc tế.

Nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định tiếp tục đẩy mạnh  công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố chính trị tư tưởng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phá triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đảng NDCM Lào đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 4%/ năm, thu nhập đầu người đạt hơn 2.900 USD/năm. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển các cơ sở hạ tầng, kinh tế - kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội cũng sẽ xem xét, thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết./.

Tin liên quan

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ khai mạc tại thủ đô Vientiane vào sáng mai (13/1). Mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội đã được hoàn tất.

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Vientiane rực rỡ cờ hoa trước giờ khai mạc Đại hội 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ khai mạc tại thủ đô Vientiane vào sáng mai (13/1). Mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội đã được hoàn tất.

Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới
Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới

VOV.VN - Nhóm nhân viên y tế tuyến đầu của Lào dự kiến sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong tuần tới, sau khi tiêm cho hơn 100 trường hợp đầu tiên mà không ghi nhận trường hợp nào xảy ra phản ứng phụ.

Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới

Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới

VOV.VN - Nhóm nhân viên y tế tuyến đầu của Lào dự kiến sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong tuần tới, sau khi tiêm cho hơn 100 trường hợp đầu tiên mà không ghi nhận trường hợp nào xảy ra phản ứng phụ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10

VOV.VN - Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, phương hướng công tác 5 năm tới và kế hoạch chiến lược phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 10 năm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10

VOV.VN - Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, phương hướng công tác 5 năm tới và kế hoạch chiến lược phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 10 năm.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh nghiệm đa phương tiện
Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh nghiệm đa phương tiện

VOV.VN - Đoàn cán bộ báo chí truyền thông Lào ấn tượng về bước phát triển của VOV và chủ động tìm hiểu các kinh nghiệm của Đài để vận dụng vào thực tiễn ở Lào.

Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh nghiệm đa phương tiện

Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh nghiệm đa phương tiện

VOV.VN - Đoàn cán bộ báo chí truyền thông Lào ấn tượng về bước phát triển của VOV và chủ động tìm hiểu các kinh nghiệm của Đài để vận dụng vào thực tiễn ở Lào.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV
Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV
Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, một đoàn phóng viên đại diện báo đảng nước ngoài đưa tin về Đại hội đã tới thăm trụ sở VOV.

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, một đoàn phóng viên đại diện báo đảng nước ngoài đưa tin về Đại hội đã tới thăm trụ sở VOV.