Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp mới là sản phẩm của trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. 

Sáng nay (2/12), Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Cùng dự lễ ký có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và đại diện các bộ, ngành trung ương, thành viên Ban sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ ký chứng thực Hiến pháp

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích toàn dân tộc, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Quá trình tổng kết, xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được triển khai rộng khắp tới các cấp, ngành và toàn dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, đoàn kết, dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và của các đại biểu Quốc hội, Dự thảo được chỉnh lý trình Quốc hội cho ý kiến xem xét tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6. Sau nhiều phiên thảo luận, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội tán thành và xác định hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2014.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Hiến pháp mới là sản phẩm của trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh của mình xây dựng, ban hành Hiến pháp mới. Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, toàn diện đất nước. Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao qúy, bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp cũngkhẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến của chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị,  pháp lý vững chắc hơn cho nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại. Với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa gửi lời trân trọng cảm ơn các bậc cao niên, lão thành Cách mạng và nhân dân cả nước đã tham gia đóng góp xây dựng nên bản Hiến pháp; cảm ơn các thành viên trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc hết tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nên bản Hiến pháp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Hiến pháp (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Việc sửa đổi, bổ sung bản Hiến pháp năm 1992 phù hợp với nguyện vọng, ý chí của nhân dân cả nước.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Hiến pháp (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Việc sửa đổi, bổ sung bản Hiến pháp năm 1992 phù hợp với nguyện vọng, ý chí của nhân dân cả nước.

Hiến pháp nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân
Hiến pháp nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân

VOV.VN -Bản Hiến pháp là cả một quá trình làm việc rất công phu, phát huy trí tuệ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân.

Hiến pháp nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân

Hiến pháp nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân

VOV.VN -Bản Hiến pháp là cả một quá trình làm việc rất công phu, phát huy trí tuệ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội: Hiến pháp thể hiện được ý Đảng, lòng dân
Chủ tịch Quốc hội: Hiến pháp thể hiện được ý Đảng, lòng dân

VOV.VN -VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều 29/11.

Chủ tịch Quốc hội: Hiến pháp thể hiện được ý Đảng, lòng dân

Chủ tịch Quốc hội: Hiến pháp thể hiện được ý Đảng, lòng dân

VOV.VN -VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều 29/11.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chín muồi
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chín muồi

VOV.VN -Ngày mai (28/11), các đại biểu Quốc hội sẽ chính thức “ấn nút” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chín muồi

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chín muồi

VOV.VN -Ngày mai (28/11), các đại biểu Quốc hội sẽ chính thức “ấn nút” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi phản ánh ý chí của nhân dân
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi phản ánh ý chí của nhân dân

VOV.VN - “Dự thảo trình Quốc hội được chỉnh lý một cách hợp lý và phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi phản ánh ý chí của nhân dân

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi phản ánh ý chí của nhân dân

VOV.VN - “Dự thảo trình Quốc hội được chỉnh lý một cách hợp lý và phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Sáng nay, Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Sáng nay, Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Quốc hội đã tiếp thu tinh hoa, trí tuệ từ nhân dân thông qua các đại biểu phản ánh ở nghị trường.

Sáng nay, Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Sáng nay, Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Quốc hội đã tiếp thu tinh hoa, trí tuệ từ nhân dân thông qua các đại biểu phản ánh ở nghị trường.

97,59% đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút thông qua Hiến pháp
97,59% đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút thông qua Hiến pháp

VOV.VN -Sau “giờ phút lịch sử” – như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, các đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

97,59% đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút thông qua Hiến pháp

97,59% đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút thông qua Hiến pháp

VOV.VN -Sau “giờ phút lịch sử” – như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, các đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Cử tri đánh giá Hiến pháp (sửa đổi)
Cử tri đánh giá Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Hiến pháp 1992 (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của cử tri cả nước.

Cử tri đánh giá Hiến pháp (sửa đổi)

Cử tri đánh giá Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Hiến pháp 1992 (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của cử tri cả nước.

Hiến pháp thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
Hiến pháp thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Bản Hiến pháp đã đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hiến pháp thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Hiến pháp thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Bản Hiến pháp đã đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội tin Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua
Đại biểu Quốc hội tin Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua

VOV.VN -Sáng nay (28/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đại biểu Quốc hội tin Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua

Đại biểu Quốc hội tin Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua

VOV.VN -Sáng nay (28/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Toàn văn Hiến pháp (sửa đổi)
Toàn văn Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Hiến pháp được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013

Toàn văn Hiến pháp (sửa đổi)

Toàn văn Hiến pháp (sửa đổi)

VOV.VN -Hiến pháp được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi
Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, thời kỳ đổi mới.

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, thời kỳ đổi mới.