Đà Nẵng đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên trong năm 2021

VOV.VN - Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên, trong đó xóa tên 103 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 69 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp.

Sáng 14/4, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 7 đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 04 (ngày 8/1/2021) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới”. 

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã kết nạp hơn 1000 đảng viên mới, tăng 158 đảng viên so với năm 2020, trong đó nữ chiếm 53%. Có 1 đảng viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là chủ doanh nghiệp tư nhân. Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao.

Trong tổng số đảng viên mới kết nạp có 50 đảng viên là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; 791 đảng viên có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 79%. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều có tuổi đời trẻ, độ tuổi trung bình là 31 tuổi.

Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên, trong đó xóa tên 103 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 69 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả gắn với các chủ trương, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, tăng cường quản lý đảng viên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức, nhất là tình trạng làm việc “chân trong, chân ngoài”, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 04 đối với các cấp ủy đảng và tham mưu đưa vào chương trình giám sát hàng năm của Thành ủy. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành rà soát đánh giá việc sinh hoạt đảng của đảng viên, nhất là những đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đảng viên đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn. Báo cáo kết quả trước Ban Thường vụ Thành ủy vào Quý II/2022./.

Tin liên quan

Đảng bộ Khối Cơ quan TƯ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
Đảng bộ Khối Cơ quan TƯ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

VOV.VN - Quý 1 năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối được tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đảng bộ Khối Cơ quan TƯ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Khối Cơ quan TƯ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

VOV.VN - Quý 1 năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối được tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí
Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; khắc phục sơ hở trong đấu giá đất, chứng khoán...

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

Mở rộng tấn công tham nhũng và lãng phí

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; khắc phục sơ hở trong đấu giá đất, chứng khoán...

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay
Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".