Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá uy tín tổ chức Đảng

VOV.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, địa phương phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo đánh giá chính sách và năng lực, uy tín tổ chức Đảng.

Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” diễn ra sáng 11/11 của Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện chỉnh trang đô thị.

20 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát huy có hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đầy đủ, trách nhiệm cao hơn về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dân chủ và thực hành dân chủ được phát huy mở rộng; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố.  

Tuy nhiên, việc cụ thể hoá Nghị quyết số 23 tại một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu sự đồng bộ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát nên kết quả đạt được chưa đồng đều. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn ra, kéo dài, nhất là về lĩnh vực đất đai. Các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật ở một số nơi diễn biến phức tạp. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả thấp.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với dân chưa được thường xuyên. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền về chất lượng và hiệu quả chưa đồng đều ở một số địa phương, cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thu hút sự tham gia góp ý tích cực của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thành phố kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp công nhân, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đề nghị bám sát chủ trương chính sách của Trung ương thể hiện quan điểm đại đoàn kết trong tham mưu ban hành chính sách của thành phố. Thứ hai là đề nghị các cấp ủy Đảng đổi mới nội dung, phương thức tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị theo hướng gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo đánh giá chính sách và năng lực, uy tín tổ chức Đảng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc
Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc.

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc.

"Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết của Bộ Chính trị"
"Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết của Bộ Chính trị"

VOV.VN - “Đà Nẵng là địa phương năng động, sáng tạo, đang trong triển vọng phát triển rất tốt nên phải làm sao để hình ảnh này tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị".

"Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết của Bộ Chính trị"

"Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết của Bộ Chính trị"

VOV.VN - “Đà Nẵng là địa phương năng động, sáng tạo, đang trong triển vọng phát triển rất tốt nên phải làm sao để hình ảnh này tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị".

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề
1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.