Đà Nẵng phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

VOV.VN - Chiều 29/2, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. 

Cuộc thi dành cho người Việt Nam ở trong nước, người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ thời điểm phát động cho đến hết ngày 20/6/2024 (tính theo dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy). Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp thành phố: Ban Tuyên giáo Thành ủy, số 98 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; email: cuocthichinhluan35@gmail.com. Ban Tổ chức cuộc thi trao 6 giải tập thể, 40 giải cho các loại hình, gồm phát thanh, truyền hình, báo viết, tạp chí, giải video clip, giải triển vọng và giải dành cho người lớn tuổi tiêu biểu.

Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại tạp chí, không quá 25% đối với thể loại báo). Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, nhất là các vấn đề “nóng” liên quan đến tình hình đất nước và thành phố. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi cho rằng cuộc thi này sẽ là một trong các giải pháp để chúng ta nâng cao được chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Cuộc thi phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ
Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - "Phải nhận diện cho đúng những biểu hiện muôn hình vạn trạng hiện nay của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền. Thế nào được coi là đặc quyền, đặc lợi? Thế nào được coi là chính sách, chế độ đãi ngộ? Công khai chính sách cho dân biết để không thắc mắc".

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - "Phải nhận diện cho đúng những biểu hiện muôn hình vạn trạng hiện nay của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền. Thế nào được coi là đặc quyền, đặc lợi? Thế nào được coi là chính sách, chế độ đãi ngộ? Công khai chính sách cho dân biết để không thắc mắc".

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

VOV.VN - Việc thành lập tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

VOV.VN - Việc thành lập tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 24/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 24/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.