“Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm“

VOV.VN - “Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm, bằng những hành động cụ thể để người dân thấy được..."

Một trong những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đang thảo luận là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Nội dung này nhận được sự quan tâm của đông đảo đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến mong muốn Hội nghị lần này cần có một nghị quyết về tăng cường chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Minh Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Việc này càng cấp thiết trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Về nguyên nhân tham nhũng, theo Tiến sỹ Phan Minh Tân đó là sự tha hóa quyền lực. Vì vậy, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. “Chúng ta đã nhận định là bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, do vậy cần phải sâu sát hơn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Đòi hỏi này chúng ta phải quyết tâm làm bằng được. Hiện còn nổi lên hiện tượng “lợi ích nhóm”, vì vậy, cần các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, nhũng nhiễu người dân”, Tiến sĩ Phan Minh Tân nói.

Nhắc lại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đặng Xuân Định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thấm thía nhất lời căn dặn của Người, đó là sau khi hoàn thành công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước thì Đảng ta phải chỉnh đốn lại.

Theo ông Định, đó là một dự báo rất sâu sắc và thiên tài của Bác để lại cho các thế hệ đảng viên sau này. Là bộ đội “Cụ Hồ”, ông Định vẫn thường nói với các cựu chiến binh: chúng ta phải phụng sự Tổ quốc, đặt lợi ích tổ quốc, dân tộc lên trên hết. Nếu chúng ta đặt lợi ích riêng của mình lên trên thì sẽ không bao giờ thực hiện tốt được vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bởi lợi ích cá nhân đè nén lợi ích của tập thể và của dân tộc…

Trước thực tế nhiều cán bộ đảng viên đánh mất mình trước quyền lực, trước tiền bạc, bổng lộc, tư tưởng đạo đức suy đồi, ông Đặng Xuân Định mong muốn: “Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm, bằng những hành động cụ thể để người dân thấy được, người dân biết được, người dân hiểu được. Có như vậy, thành quả lao động của cán bộ, đảng viên mới được người dân ghi nhận”.

Ông Lương Văn Tác cùng nhiều đảng viên Khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng, nếu chúng ta không chỉnh đốn Đảng, nguy cơ chệch hướng về chính trị - một trong bốn nguy cơ trước đây Đại hội Đảng ta đã xác định, sẽ rất nguy hại đến sự tồn vong của chế độ. Đảng ta là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mà bị suy thoái về chính trị, về đạo đức lối sống sẽ không thực hiện được đường lối xây dựng đất nước.

Để làm tốt vấn đề chỉnh đốn Đảng, ông Lương Văn Tác cho rằng: “Trước hết, Trung ương phải làm cương quyết, xử lý thật mạnh các vi phạm. Thứ hai, pháp luật phải chặt chẽ, không để có kẽ hở, không để cho cán bộ các cấp có thể luồn lách”.  

Dư luận cán bộ đảng viên, nhân dân rất tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Trung ương Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện ở việc đã và đang chuẩn bị đưa ra xét xử tiếp những vụ đại án, tiêu cực liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận nghị quyết tiếp theo để xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng là việc làm hợp ý Đảng – lòng dân./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ
Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

VOV.VN - TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nhấn mạnh điều này khi đề cập công tác cán bộ.

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

VOV.VN - TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nhấn mạnh điều này khi đề cập công tác cán bộ.

"Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo"
"Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo"

VOV.VN - Tính liêm chính của người đứng đầu trong việc cất nhắc người thân là những điểm cần chú ý rà soát trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.

"Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo"

"Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo"

VOV.VN - Tính liêm chính của người đứng đầu trong việc cất nhắc người thân là những điểm cần chú ý rà soát trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị
Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

VOV.VN - Hôm nay (10/10) là ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

VOV.VN - Hôm nay (10/10) là ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên
Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Trung ương thảo luận chính sách làm tăng sức cạnh tranh nền kinh tế
Trung ương thảo luận chính sách làm tăng sức cạnh tranh nền kinh tế

VOV.VN - Ngày 11/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Trung ương thảo luận chính sách làm tăng sức cạnh tranh nền kinh tế

Trung ương thảo luận chính sách làm tăng sức cạnh tranh nền kinh tế

VOV.VN - Ngày 11/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ ba.