Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao, ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. 

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. 

Ông Nguyễn Nhân Chiến tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh khóa XIX. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ong nguyen nhan chien tai dac cu bi thu tinh uy bac ninh hinh 1
Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh khóa XIX

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, để đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng nền tảng để phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa và từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp thúc đẩy kịp thời, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng sự mong đợi và hy vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”, ông Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh./.

Việt Cường/VOV - Trung tâm Tin

Bài liên quan