Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Sáng nay (9/5), ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Cương lĩnh năm 2011, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân tại Điện Biên về tính khoa học, đúng đắn, thực tiễn của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng rõ nét hơn. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhờ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ý kiến của các đại biểu tham dự, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu nêu rõ: trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Điều đó thể hiện ở kinh tế của địa phương tăng trưởng khá, giai đoạn 2010 – 2015 GRDP bình quân tăng hơn 9%/năm, riêng từ năm 2016-2018 GRDP bình quân tăng trên 8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến hiện tại ước đạt gần trên 27 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh.

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt gần 4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống chỉ còn 37% (giảm 11% so với năm 2016). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được đảm bảo; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, bộ mặt đô thị và nhiều vùng dân cư nông thôn có nhiều đổi mới.

Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Điện Biên cũng đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và đã có một số chuyển biến tích cực. Kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ được coi trọng chất lượng hơn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường hơn; nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; đã tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng, về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Phan Đình Trạc cũng nêu rõ, mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng Điện Biên vẫn còn là tỉnh có nhiều khó khăn, chậm phát triển; Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên trên các lĩnh vực; đồng thời gợi mở những vấn đề Tỉnh ủy Điện Biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của Điện Biên trong giai đoạn mới. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh uỷ Điện Biên, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ NN&PT Nông thôn

VOV.VN - Ngày 19/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện làm việc tại một số địa phương

Ngày 24/4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XII của Đảng đã có buổi làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH.

Tin cùng chuyên mục