"Đề xuất tập hợp đội ngũ chuyên gia phản bác các quan điểm sai trái thù địch"

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập hợp đội ngũ chuyên gia phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Sáng 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 –CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Trình bày Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, đến nay, đa số các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35).

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Minh Chung cho biết, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 01 cũng như Nghị quyết của Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương; quyết liệt phản bác thông tin xấu độc. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tăng cường các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Sau 1 năm thực Chỉ thị 01, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy Khối đã tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã đem lại hiệu quả tích cực.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn đảng viên. Theo đó, trong giai đoạn tới, ông đề nghị các cấp ủy khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối tập hợp đội ngũ chuyên gia tập trung phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

“Chúng ta sẽ huy động các nhà nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện hàn lâm KHCN Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, VTV, VOV, TTXVN. Tất cả đồng chí ở các đơn vị này đều là chuyên gia trên các lĩnh vực, do đó, chúng ta hình thành một đội ngũ, khi có vấn đề thuộc lĩnh vực nào sẽ nhờ chuyên gia cộng tác, viết bài” – ông Nguyễn Văn Thể cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Lê Văn Lợi khẳng định, vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất quan trọng. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Lê Văn Lợi khẳng định, vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất quan trọng. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực báo chí, xuất bản tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Tối nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Tối nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.