Giám sát, phản biện: Mặt trận cần thể hiện quan điểm “theo đến cùng“

VOV.VN -Năm 2016, công tác giám sát và phản biện cần tập trung vào các vấn đề dân bức xúc, đặc biệt Mặt trận cần thể hiện quan điểm "theo đến cùng".

Năm 2015 là năm MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai mạnh mẽ nhất các hoạt động giám sát, trọng tâm là việc triển khai 8 chương trình phối hợp giám sát.

Trong đó, chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã hoàn thành và đạt kết quả theo tiến độ đề ra, được dư luận và nhân dân đánh giá cao, qua rà soát đã góp phần đánh giá đầy đủ, toàn diện chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời khắc phục những hạn chế, kịp thời bổ sung, sửa đổi chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận người có công. Theo số liệu báo cáo của các bộ và địa phương: tổng số đối tượng được rà soát là 2.070.812 người, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.892.769 người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ là 86.201 người, chiếm 4,16%; số đối tượng hưởng sai là 1.872 người, chiếm 0,09%.

7 chương trình giám sát còn lại đang được triển khai đã tạo tiền đề và những bài học kinh nghiệm để triển khai cho những năm tiếp theo. Hiện tại Ủy ban Trung ương Mặt trận đang tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm các chương trình giám sát, nhất là về cơ chế phối hợp, mô hình… để hướng dẫn, chuyển giao phục vụ công tác giám sát ở các địa phương.

Giám sát không phải là “đối đầu”

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, giám sát của Mặt trận là giám sát của nhân dân nhưng giám sát trên tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Vì vậy, các chương trình giám sát của Mặt trận không phải là giám sát đối đầu mà giám sát để đồng hành vì sự phát triển của đất nước. 

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong năm 2015, điều ông tâm đắc nhất trong công tác Mặt trận là Mặt trận đã huy động được hầu hết các tổ chức thành viên chủ chốt tham gia vào các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Kết quả giám sát bước đầu đã khẳng định Mặt trận không còn đơn thân độc mã mà đã huy động được các lực lượng cùng Mặt trận tham gia và đã gây được tiếng vang trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhận định, năm 2015 hoạt động của Mặt trận đã đ ạt được nhiều kết quả toàn diện. Mặt trận đã chọn lọc đi thẳng vào những vấn đề mà người dân bức xúc. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kinh tế, Mặt trận đã trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của đất nước và bước đầu đã đề xuất được những giải pháp cụ thể như tháo gỡ khó khăn cho doanh trong thủ tục thuế, hải quan, xây dựng HTX kiểu mới, an toàn thực phẩm…

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng nhận định, trong năm 2015,  công tác Mặt trận đã có những hoạt động ý nghĩa như việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó nhiều ý kiến quý báu từ Mặt trận đã được tiếp thu để góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII. Kết quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam với nhiều chuyên đề đã đạt được những kết quả bước đầu. Đặc biệt, Mặt trận đã tham gia giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm và địa phương còn gặp lúng túng. Đó là việc khảo sát tìm hiểu xây dựng mô hình HTX kiểu mới, tổ chức Hội nghị huy động 40 tổ chức tôn giáo tham gia vào việc bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu…

Ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh, Mặt trận ngày càng làm được nhiều việc, có vị trí quan trọng hơn, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Những chương trình giám sát vừa qua của Mặt trận đã chỉ ra những yếu kém, những gì chưa đúng để đề xuất với Đảng, Nhà nước có điều chỉnh về mặt chính sách, đồng thời những nơi làm đúng cũng có tác dụng động viên.

Mặt trận cần thể hiện quan điểm "theo đến cùng"

Năm 2006, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam cần quan tâm đến những vấn đề bức xúc, người dân quan tâm như khiếu nại tố cáo, hàng giả hàng kém chất lượng, vấn đề BHXH, BHYT để tập trung giám sát ra vấn đề và có sản phẩm sau giám sát.

Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cũng nhận định cần tập trung vào những vấn đề mà người dân bức xúc, ông Nguyễn Túc cho rằng, hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề bức xúc đặt ra, đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội chưa có nhiều chuyển biến, tội phạm nguy hiểm ngày càng nhiều, tham nhũng lãng phí vẫn gây bức xúc trong nhân dân…. vì thế công tác giám sát của Mặt trận trong năm 2006 cần tập trung vào những lĩnh vực này.

Theo ông Cao Sĩ Kiêm, trong năm 2016, Mặt trận cần làm tốt hơn nữa việc phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận cần thể hiện quan điểm "theo đến cùng". Đối với các phong trào đã và đang làm, cần có sự tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế và phát huy những mặt làm được.

Ông Võ Văn Dũng cũng cho rằng, Ban Nội chính hoàn toàn ủng hộ, đồng thời đề xuất phối hợp để tiếp tục giám sát về thủ tục thuế và hải quan. Hiện mới chỉ giám sát trong chương trình cải cách thủ tục hành chính. Năm 2016 cần mở rộng hơn, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện chính sách pháp luật về thuế, hải quan vì đây là vấn đề rất quan trọng, nếu làm tốt sẽ giúp tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong năm 2016, công tác giám sát của Mặt trận tập trung vào việc tiếp tục thực hiện các chương trình giám sát đã ký kết, tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động giám sát trong thời gian qua; xây dựng tài liệu hướng dẫn về công tác giám sát của Mặt trận. Cùng với 8 chương trình phối hợp giám sát đã ký kết trong năm 2015, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Đối với hoạt động phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam trong năm 2016, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp ý kiến nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó sớm ban hành Nghị quyết liên tịch  giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động phản biện xã hội đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, cần lấy những bài học rút ra từ giám sát năm 2015.

“Có 3 đồng thuận. Một là Mặt trận thấy cần thiết phải làm. Hai là ít nhất một tổ chức đoàn thể nhân dân ở lĩnh vực liên quan cũng muốn thực hiện giám sát. Ba là cơ quan quản lý Nhà nước đồng ý phối hợp triển khai. Việc giám sát phải đảm bảo vừa sức, không giao chỉ tiêu cho địa phương nhưng phải đảm bảo mỗi tỉnh huyện phải đảm bảo giám sát một vấn đề”- ông Nguyễn Thiện Nhân nói./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu không thực hiện kết luận giám sát, phải bị xử lý
Nếu không thực hiện kết luận giám sát, phải bị xử lý

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Nếu không thực hiện kết luận giám sát, phải bị xử lý

Nếu không thực hiện kết luận giám sát, phải bị xử lý

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Kê khai tài sản: Ai giám sát sự trung thực của cán bộ?
Kê khai tài sản: Ai giám sát sự trung thực của cán bộ?

VOV.VN - Để việc kê khai tài sản thực sự góp phần cho cuộc chiến chống tham nhũng thì toàn dân phải cùng vào cuộc, giám sát sự trung thực của cán bộ, công chức kê khai.

Kê khai tài sản: Ai giám sát sự trung thực của cán bộ?

Kê khai tài sản: Ai giám sát sự trung thực của cán bộ?

VOV.VN - Để việc kê khai tài sản thực sự góp phần cho cuộc chiến chống tham nhũng thì toàn dân phải cùng vào cuộc, giám sát sự trung thực của cán bộ, công chức kê khai.

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng
Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng
Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng
Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

VOV.VN - Chiều nay (9/6), đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

VOV.VN - Chiều nay (9/6), đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'
‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Phải giám sát để xây dựng Đảng, phản biện những vấn đề để cho Đảng hiểu được lòng dân. Đó là những việc rất cần thiết

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Phải giám sát để xây dựng Đảng, phản biện những vấn đề để cho Đảng hiểu được lòng dân. Đó là những việc rất cần thiết

Năm 2016, tiếp tục triển khai 9 chương trình giám sát
Năm 2016, tiếp tục triển khai 9 chương trình giám sát

VOV.VN -Năm 2015 cũng là năm MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội triển khai mạnh mẽ nhất các hoạt động giám sát

Năm 2016, tiếp tục triển khai 9 chương trình giám sát

Năm 2016, tiếp tục triển khai 9 chương trình giám sát

VOV.VN -Năm 2015 cũng là năm MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội triển khai mạnh mẽ nhất các hoạt động giám sát

Quốc hội khóa 13: Hoạt động giám sát ngày càng thực chất hơn
Quốc hội khóa 13: Hoạt động giám sát ngày càng thực chất hơn

VOV.VN - Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, góp phần đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Quốc hội khóa 13: Hoạt động giám sát ngày càng thực chất hơn

Quốc hội khóa 13: Hoạt động giám sát ngày càng thực chất hơn

VOV.VN - Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, góp phần đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát
Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương