Kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 tại Bộ GTVT

Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ GTVT đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Ngay sau kiểm điểm, Ban cán sự đảng đã ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, khuyết điểm. Từng thành viên Ban cán sự đảng đã có chương trình khắc phục tồn tại, khuyết điểm của cá nhân và tập thể Ban cán sự đảng trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo phân công phụ trách.

Ban cán sự Đảng bộ đã đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Công tác cán bộ được thực hiện nghiệm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ; việc bố trí cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ gắn với xây dựng tổ chức và đổi mới phong cách lãnh đạo, trên cơ sở quy hoạch cán bộ và năng lực thực tế của cán bộ, chú trọng công tác cán bộ nữ… Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ khẩn trương, nghiêm túc giải quyết dứt điểm việc kiểm điểm, xử lý‎ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân các đơn vị của Vinalines mắc sai phạm trong thời gian vừa qua.

Ban cán sự đảng Bộ đã đề ra kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong các lĩnh vực: giải quyết tình trạng vay nợ lớn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành; quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành đầu tư các dự án, công trình; các công tác xây dựng quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng quy hoạch, kế hoạch; đổi mới, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông…

Trên cơ sở Báo cáo của Ban Cán sự Đảng và ý kiến của các thành viên của Đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh đánh giá: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Nhận thức rõ ‎ nghĩa việc triển khai Nghị quyết, từng đồng chí lãnh đạo Bộ, ủy viên Đảng ủy, cấp ủy Đảng trực thuộc, các đơn vị, từng đảng viên, công chức của Bộ nhận rõ ưu điểm, những mặt mạnh để phát huy, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để tự hoàn thiện, vì sự phát triển chung của đơn vị và ngành Giao thông Vận tải.

Qua kiểm tra, nhìn chung, Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tiến hành kiểm điểm đúng quy trình, bám sát 3 nội dung của Nghị quyết. Sau kiểm điểm, Ban cán sự đảng Bộ đã ban hành chương trình hành động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, phân công trách nhiệm đối với từng ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, các đơn vị của Bộ trong tổ chức thực hiện, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại có những bước đi, cách làm cụ thể, kiên quyết, khoa học, giải quyết công việc từ dễ đến khó, từ cấp bách trước mắt đến giải pháp toàn diện, lâu dài, chú trọng những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm… Tuy nhiên, kết quả thực hiện mới chỉ là bước đầu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc. Một số kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc thực hiện Chỉ thị dần đã đi vào nền nếp, thiết thực. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 với tinh thần kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc, ông Lê Hồng Anh đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Từng thành viên Ban cán sự đảng Bộ, trên cơ sở nghiêm túc, tự giác, cần có kế hoạch biện pháp phù hợp khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình vừa qua.

Ban cán sự đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần làm ngay sau kiểm điểm, việc xử lí, giải quyết một cách nghiêm minh, kiên quyết, vững chắc và xử lý ngay những vấn đề mới phát sinh. Ban cán sự đảng Bộ tiếp tục chỉ đạo đổi mới lề lối phong cách làm việc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất làm cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác cán bộ.

Ban cán sự đảng Bộ chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tham mưu, nhất là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông… Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 gắn chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trong đó, trọng tâm là việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Ban cán sự đảng tiếp tục rà soát, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận để xây dựng kế hoạch khắc phục, giải quyết dứt điểm. Ban cán sự đảng Bộ chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chỉ thị 03, nhất là tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh....

Ông Lê Hồng Anh yêu cầu sau đợt kiểm tra, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải, cấp ủy các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm sát thực, khả thi để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

VOV.VN -Đảng bộ An Giang đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phục vụ nhân dân được nâng cao...

An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

An Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

VOV.VN -Đảng bộ An Giang đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phục vụ nhân dân được nâng cao...

Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VOV.VN - Qua đợt thực hiện, cán bộ, đảng viên Ủy ban Dân tộc đã chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ luật.

Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VOV.VN - Qua đợt thực hiện, cán bộ, đảng viên Ủy ban Dân tộc đã chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ luật.

Điện Biên sau 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4
Điện Biên sau 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần giúp Đảng bộ tỉnh chỉ rõ những tồn tại, yếu kém để khắc phục sửa chữa.

Điện Biên sau 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Điện Biên sau 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần giúp Đảng bộ tỉnh chỉ rõ những tồn tại, yếu kém để khắc phục sửa chữa.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ VH-TT&DL
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ VH-TT&DL

VOV.VN - Đợt kiểm tra này nhằm thực hiện quyết định số 814 ngày 10/6/2013 của Bộ Chính trị năm 2013.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ VH-TT&DL

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ VH-TT&DL

VOV.VN - Đợt kiểm tra này nhằm thực hiện quyết định số 814 ngày 10/6/2013 của Bộ Chính trị năm 2013.

Bình Định sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Bình Định sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp của tỉnh Bình Định đã thi hành kỷ luật 82 đảng viên và 12 tổ chức đảng có vi phạm.

Bình Định sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Bình Định sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp của tỉnh Bình Định đã thi hành kỷ luật 82 đảng viên và 12 tổ chức đảng có vi phạm.