Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

VOV.VN - Những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp hàng tháng, quý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước.

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2015; triển khai Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
mat tran to quoc cac cap se lay y kien nhan dan hang thang hinh 1
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, sau một năm thực hiện kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giữa báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội bước đầu đã tạo đồng bộ, thống nhất trong việc phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước và các hoạt động trọng tâm của từng tổ chức; thông tin kịp thời các sự kiện trong nước, quốc tế, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền đã có nội dung trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động phối hợp. 

Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phối hợp, thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng...

Bên cạnh đó, báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng nêu gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, nhất là các tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân có thành tích trong các lĩnh chính trị, kinh tế - xã hội và đời sống...

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy trình thực hiện việc thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội; định kỳ, trước ngày 25 hàng tháng, hàng quý gửi báo cáo ý kiến, nguyện vọng nhân dân về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN