Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Bình Dương cần phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn tỉnh. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Bình Dương đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, 2 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch là tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân.

Về kinh tế, Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng khá với tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm, vượt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt gần 156 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam Bộ hơn 141 triệu đồng và cao hơn 2,5 lần mức bình chung cả nước. Tổng thu ngân sách ước tăng bình quân hàng năm đạt 11,2%; dự kiến năm 2020 tổng thu là hơn 62.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với tổng thu năm 2015. 

Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 13.000 ha và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 800 ha. Về thu hút đầu tư, đến nay Bình Dương có 49.000 doanh nghiệp trong nước và 3.955 dự án nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 35,7 tỷ đô la Mỹ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bình Dương hiện có 100% xã, huyện, thị đạt chuẩn nông thôn mới và được Trung ương đánh giá là lá cờ đầu trong cả nước phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bình Dương tập trung phát triển mạnh mẽ hệ thống cơ sở hạ tầng; đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh dưới 1% trên tổng số hộ dân; đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng…

Trong nhiệm kỳ tới, Bình Dương phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Cụ thể đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bình Dương ngoài việc tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phải tập trung khắc phục hạn chế, đó là 2 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, doanh nghiệp còn thấp; tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn  xảy ra …

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới Bình Dương cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo cho công nhân lao động thông qua các tổ chức công đoàn.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; lấy yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động làm cơ sở cho hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động công nhân, người lao động”.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tỉnh giai đoạn 2015-2020 với 90 gian hàng trưng bày của các ngành, doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/10./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Long An cần tập trung phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Long An cần tập trung phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phú Yên cần phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phú Yên cần phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.