Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

VOV.VN - Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”

Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong tháng 10/2018, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc phê chuẩn.

Tại phiên họp 27 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giao Ban Công tác đại biểu có văn bản đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị các văn bản theo quy định tại Nghị quyết 85/2014/QH13, gửi kèm theo mẫu.

Theo đó, những người này phải có Báo cáo tính từ thời điểm được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thể hiện súc tích, đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 85/2014/QH13; có độ dài từ 4-5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4.

Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất.

Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất.

Về kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn diễn ra tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành văn bản Hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm để giúp HĐND các tỉnh, thành phố chuẩn bị chu đáo việc tổ chức triển khai lấy phiếu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, các ý kiến tại Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị bộ tài liệu các văn bản về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở kinh nghiệm các lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây để gửi tới HĐND tham khảo./.

Tin liên quan

Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm
Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tổ chức vào Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc cuối tháng 10/2018).

Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm

Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tổ chức vào Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc cuối tháng 10/2018).

Sách giáo khoa dùng một lần: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?“
Sách giáo khoa dùng một lần: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?“

VOV.VN - Việc SGK có thêm phần làm bài tập khiến sách khó dùng lại, gây lãng phí nên có ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thanh tra làm rõ.

Sách giáo khoa dùng một lần: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?“

Sách giáo khoa dùng một lần: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?“

VOV.VN - Việc SGK có thêm phần làm bài tập khiến sách khó dùng lại, gây lãng phí nên có ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thanh tra làm rõ.

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6
Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/3.

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/3.

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh
Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

VOV.VN - UBTVQH sẽ thảo luận về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

VOV.VN - UBTVQH sẽ thảo luận về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

“Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng“
“Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng“

VOV.VN - Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công nâng định mức vốn dự án phải trình Quốc hội, UBTVQH. Nhiều ý kiến cho rằng sự điều chỉnh này chưa có căn cứ.

“Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng“

“Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng“

VOV.VN - Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công nâng định mức vốn dự án phải trình Quốc hội, UBTVQH. Nhiều ý kiến cho rằng sự điều chỉnh này chưa có căn cứ.

“Cán bộ công quyền không tôn trọng pháp luật thì đòi hỏi dân thế nào“
“Cán bộ công quyền không tôn trọng pháp luật thì đòi hỏi dân thế nào“

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn chứng lãnh đạo UBND không gương mẫu thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính, không chịu thi hành án.

“Cán bộ công quyền không tôn trọng pháp luật thì đòi hỏi dân thế nào“

“Cán bộ công quyền không tôn trọng pháp luật thì đòi hỏi dân thế nào“

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn chứng lãnh đạo UBND không gương mẫu thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính, không chịu thi hành án.