Nhìn lại 1 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Năm 2014, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 3,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,86 tỷ USD.

Báo cáo tại phiên giải trình trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sáng 31/12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, Bộ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 12 đề án cụ thể hóa chủ trương tái cơ cấu trong các lĩnh vực và các nhóm giải pháp chính xuyên suốt (đổi mới cơ chế chính sách, tái cơ cấu đầu tư công, phát triển nghiên cứu và chuyển giao KHCN…).

Bộ NN-PTNT đã và đang tham mưu để Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng về quản lý đất lúa, phát triển chăn nuôi đồng bộ, phát triển thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng với hỗ trợ và xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc; đẩy mạnh cơ  giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch, đổi mới nông lâm trường quốc doanh, phát triển hợp tác xã, liên kết trong nông nghiệp.

Sản lượng lúa tăng gần 1 triệu tấn

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện đề án, cơ cấu các ngành sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với thị trường; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh; liên kết theo chuỗi được phát triển, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

“Nhờ đó, sản lượng của hầu hết các loại nông sản có thị trường tiêu thụ tốt đều tăng mạnh, nhất là tôm, cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, sắn, trái cây. Sự gia tăng sản lượng của nhiều loại cây trồng, vật nuôi trong điều kiện giá cao đã đem lại lợi ích to lớn cho nông dân”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh.

Lúa được mùa cả 3 vụ trên phạm vi cả nước, sản lượng đạt 45 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn

Trong ngành trồng trọt, sản xuất lúa được mùa cả 3 vụ trên phạm vi cả nước, sản lượng đạt 45 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn (2,2%); sản lượng ngô đạt 5,45 triệu tấn, tăng thêm được 250.000 tấn (4,8%) so với năm 2013; cà phê tăng 5,2%... Nhiều cây trồng đã đem lại cho các hộ nông dân giỏi thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm/ha như: hồ tiêu, cam, thanh long…

Sản xuất chăn nuôi khởi sắc

Sản lượng các sản phẩm chính đều tăng trong khi giá cả luôn ở mức cao. Xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở, trang trại chăn nuôi kiểu công nghiệp, áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hiệu quả cao.

Ngành thủy sản được đặc biệt quan tâm, giá trị sản xuất tăng 6,8% so với năm 2013. Trên biển, vượt qua nhiều khó khăn, khai thác thủy sản có chuyển biến mới theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, áp dụng kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để nâng cao giá trị, chất lượng và hiệu quả khai thác. Sản lượng khai thác ước đạt 2,68 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm 2013. Chương trình đóng tàu vỏ sắt, cải hóa nâng cấp tàu cá đánh bắt xa bờ đang được triển khai mạnh. Ngư dân tích cực tham gia  bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã khắc phục khá thành công khó khăn về dịch bệnh, có bước phát triển vượt bậc, tổng sản lượng đạt 3,62 triệu tấn, tăng 4%; trong đó riêng sản lượng tôm nuôi đạt 660.000 tấn, tăng 112.000 tấn (20,4%) so với năm 2013. Năm nay, tôm lại đặc biệt được giá, đem lại siêu lợi nhuận cho người nuôi thành công.

Đối với ngành lâm nghiệp, bảo vệ rừng tốt hơn, tiếp tục đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng. Nhờ vậy độ che phủ rừng đạt 41,5% giá trị sản lượng tăng 7,1%. Đồng thời, đã có bước chuyển động mới theo hướng phát triển rừng trồng cây gỗ lớn.

Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản tiếp tục phát triển, nhiều doanh nghiệp đã đứng vững, duy trì và mở rộng sản xuất; xuất hiện nhiều cơ sở mới, trong đó có một số chế biến sâu nông lâm thủy sản, công nghệ cao.

Tái cơ cấu ngành đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn ngành. Năm 2014, sản xuất tăng trưởng với tốc độ cao hơn (giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,9%, tốc độ tăng GDP ngành đạt 3,49%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra là 3,27% và cao hơn nhiêu so với năm 2013, tương ứng là 3% và 2,64%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 30,86 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành đã tăng từ 57% năm 2010 lên 63,9% năm 2012, 64,7% năm 2013 và 67,8% năm 2014.

“Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, Bộ NN-PTNT đã nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung và giải pháp nên đã có tác động tích cực tới hiệu quả phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân”, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai
Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

VOV.VN - Ngành nông nghiệp đã xác định mục tiêu ưu tiên và định hướng đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

VOV.VN - Ngành nông nghiệp đã xác định mục tiêu ưu tiên và định hướng đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị.

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay của ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay của ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển

Năm 2014: Ngành nông nghiệp được mùa, được giá
Năm 2014: Ngành nông nghiệp được mùa, được giá

VOV.VN -Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,6%, tốc độ tăng GDP ngành đạt 3,3%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra (là 3,27%) và cao hơn nhiều so với năm 2013...

Năm 2014: Ngành nông nghiệp được mùa, được giá

Năm 2014: Ngành nông nghiệp được mùa, được giá

VOV.VN -Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,6%, tốc độ tăng GDP ngành đạt 3,3%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra (là 3,27%) và cao hơn nhiều so với năm 2013...

Sản xuất trong nông nghiệp: Con đường chưa bằng phẳng
Sản xuất trong nông nghiệp: Con đường chưa bằng phẳng

VOV.VN-Các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, mới chỉ tập trung các giải pháp kỹ thuật, chưa tính đầy đủ khả năng tiếp cận thị trường và thu nhập của nông dân.

Sản xuất trong nông nghiệp: Con đường chưa bằng phẳng

Sản xuất trong nông nghiệp: Con đường chưa bằng phẳng

VOV.VN-Các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, mới chỉ tập trung các giải pháp kỹ thuật, chưa tính đầy đủ khả năng tiếp cận thị trường và thu nhập của nông dân.

Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản
Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản

VOV.VN -Đây là một nhiệm vụ của năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định.

Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản

Toàn ngành nông nghiệp triển khai an toàn vệ sinh nông sản

VOV.VN -Đây là một nhiệm vụ của năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định.

Giảm lãi suất cho vay dự án thí điểm phát triển nông nghiệp
Giảm lãi suất cho vay dự án thí điểm phát triển nông nghiệp

VOV.VN-Cho vay ngắn hạn tối đa từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm; Cho vay trung hạn tối đa từ 10%/năm xuống còn 9,5%/năm...

Giảm lãi suất cho vay dự án thí điểm phát triển nông nghiệp

Giảm lãi suất cho vay dự án thí điểm phát triển nông nghiệp

VOV.VN-Cho vay ngắn hạn tối đa từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm; Cho vay trung hạn tối đa từ 10%/năm xuống còn 9,5%/năm...

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

VOV.VN-Cần có chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn manh mún và phân tán

VOV.VN-Cần có chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Không có chỗ cho lợi ích nhóm, độc quyền'
Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Không có chỗ cho lợi ích nhóm, độc quyền'

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh điều này khi trực tiếp giải trình trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và trả lời ý kiến của các đại biểu, đại diện nông dân 3 miền.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Không có chỗ cho lợi ích nhóm, độc quyền'

Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Không có chỗ cho lợi ích nhóm, độc quyền'

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh điều này khi trực tiếp giải trình trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và trả lời ý kiến của các đại biểu, đại diện nông dân 3 miền.