Quốc hội nhận trách nhiệm về những tồn tại của đất nước

VOV.VN - Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội cũng nhận rõ phần trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII sáng 22/3, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc về lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao.

Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua bản Hiến pháp 2013, thể chế hóa đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Hiến pháp mới tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; thể hiện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định và thể hiện rõ, đầy đủ hơn quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục bảo đảm, bảo vệ, tôn trọng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII

Cùng với việc thông qua Hiến pháp mới, Quốc hội khóa XIII đã ban hành một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay với chất lượng ngày càng nâng cao. Đặc biệt, ngay sau khi Hiến pháp mới được thông qua, Quốc hội khóa XIII đã khẩn trương triển khai thực hiện đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Quyết sách thể hiện trọng dân, vì dân

Báo cáo cũng khẳng định, yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét. Mỗi phát biểu của đại biểu Quốc hội trên diễn đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, thể hiện ý chí, mong muốn và nguyện vọng của người dân, lấy mục tiêu lo việc của dân để bàn thảo và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vì vậy, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, đưa nền kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội cũng nhận rõ phần trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước đó là: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng; tái cơ cấu kinh tế chậm; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những vấn đề bức xúc; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước những thách thức mới...

”Những vấn đề này Quốc hội đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đạt hiệu quả, chưa tạo được chuyển biến tích cực”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Cùng với hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát của mình để đảm bảo luật pháp, các nghị quyết của Quốc hội được tuân thủ, đi vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời đặt ra những vấn đề nổi lên trong đời sống kinh tế-xã hội, những bất cập về chính sách, pháp luật, từ đó cùng Chính phủ, các Bộ, ngành đánh giá thực tiễn, làm rõ nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn.

“Thông qua giám sát, nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành của các ngành, các cấp được phát hiện; nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan nghiêm túc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước”, báo cáo nêu rõ.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thúc đẩy những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, tạo chuyển biến rõ rệt trong một số ngành, lĩnh vực.

Tuy vậy, theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, hoạt động giám sát của Quốc hội vẫn còn hạn chế, bất cập như: Trong một số trường hợp, chưa xác định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến các vấn đề được giám sát, chưa xác định rõ biện pháp xử lý, chưa có chế tài phù hợp; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc, có nội dung chưa thực sự quyết liệt, nên có không ít những vụ việc, vấn đề bất cập còn tồn tại chậm được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc trong đời sống xã hội.

Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri chưa đạt yêu cầu; giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được thực hiện tốt và kết quả thấp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự
Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

VOV.VN - Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ với cử tri. 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước sẽ được bầu tại kỳ họp này.

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

VOV.VN - Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ với cử tri. 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước sẽ được bầu tại kỳ họp này.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao Nhà nước.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao Nhà nước.

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa
Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”
“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

VOV.VN - Lời tuyên thệ của các đồng chí lãnh đạo Nhà nước sau khi được bầu là lời cam kết trước Quốc hội, trước Nhân dân về trách nhiệm của mình.

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

VOV.VN - Lời tuyên thệ của các đồng chí lãnh đạo Nhà nước sau khi được bầu là lời cam kết trước Quốc hội, trước Nhân dân về trách nhiệm của mình.

Nhà báo phải được bảo vệ để đưa ra ánh sáng vụ việc tiêu cực
Nhà báo phải được bảo vệ để đưa ra ánh sáng vụ việc tiêu cực

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định xem xét trách nhiệm hình sự hành vi truy sát nhà báo, góp phần vào việc đưa ra ánh sáng các vụ việc tiêu cực.

Nhà báo phải được bảo vệ để đưa ra ánh sáng vụ việc tiêu cực

Nhà báo phải được bảo vệ để đưa ra ánh sáng vụ việc tiêu cực

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định xem xét trách nhiệm hình sự hành vi truy sát nhà báo, góp phần vào việc đưa ra ánh sáng các vụ việc tiêu cực.

“Nếu chỉ biết hát thì làm Đại biểu Quốc hội rất khó”
“Nếu chỉ biết hát thì làm Đại biểu Quốc hội rất khó”

VOV.VN - “Đại biểu Quốc hội phải hiểu biết về luật pháp, về các vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát… Nếu chỉ biết hát thì sẽ rất khó vào Quốc hội”.

“Nếu chỉ biết hát thì làm Đại biểu Quốc hội rất khó”

“Nếu chỉ biết hát thì làm Đại biểu Quốc hội rất khó”

VOV.VN - “Đại biểu Quốc hội phải hiểu biết về luật pháp, về các vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát… Nếu chỉ biết hát thì sẽ rất khó vào Quốc hội”.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4
Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.