Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua khẳng định vẫn tổ chức HĐND ở các cấp.

Sáng 19/6, trước khi thông qua toàn bộ dự án Luật (85,22% ý kiến tán thành trên tổng số đại biểu có mặt) với 8 chương, 143 điều, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai điều quan trọng là Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính và Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua luật

Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều ngày có nghĩa HĐND cấp phường vẫn được giữ. 

Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương theo hình thức phân quyền, phân cấp, theo các nguyên tắc được quy định trong luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?
Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường
Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng có UBND thì phải có HĐND giám sát quyền lực. Ý kiến khác đề nghị tăng đại biểu HĐND cấp quận để làm thay cấp phường.

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng có UBND thì phải có HĐND giám sát quyền lực. Ý kiến khác đề nghị tăng đại biểu HĐND cấp quận để làm thay cấp phường.

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”
“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

VOV.VN -Đảm bảo vị thế chính trị, địa vị pháp lý, tăng đại biểu chuyên trách và người ngoài bộ máy hành chính sẽ làm hoạt động HĐND hiệu quả hơn.

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

VOV.VN -Đảm bảo vị thế chính trị, địa vị pháp lý, tăng đại biểu chuyên trách và người ngoài bộ máy hành chính sẽ làm hoạt động HĐND hiệu quả hơn.

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?
HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề khi thảo luận về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề khi thảo luận về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?
Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.