Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quản lý nợ công

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trong chương trình làm việc Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, từ 17-18/10.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ kế hoạch - Đầu tư và Bộ trưởng Bộ tài chính sẽ thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015); kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Phiên họp thứ 4 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra về các báo cáo của Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận.

Ngoài ra, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cũng được cho ý kiến tại phiên họp lần này.

Theo dự kiến chương trình làm việc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2016-2019./.

Tin liên quan

“Chính phủ đã thẳng thắn, minh bạch nói về nợ công, nợ xấu”
“Chính phủ đã thẳng thắn, minh bạch nói về nợ công, nợ xấu”

VOV.VN - Lần đầu tiên nợ công, nợ xấu - hai vấn đề quan ngại bậc nhất được đề cập một cách thẳng thắn trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội.

“Chính phủ đã thẳng thắn, minh bạch nói về nợ công, nợ xấu”

“Chính phủ đã thẳng thắn, minh bạch nói về nợ công, nợ xấu”

VOV.VN - Lần đầu tiên nợ công, nợ xấu - hai vấn đề quan ngại bậc nhất được đề cập một cách thẳng thắn trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội.

Tăng thu, kiểm soát chi để giảm nợ công
Tăng thu, kiểm soát chi để giảm nợ công

VOV.VN - Quốc hội khoá trước dù có cố gắng nhưng không đạt hiệu quả. Quốc hội khoá này sẽ kiểm soát nợ công để đưa về quỹ đạo an toàn.

Tăng thu, kiểm soát chi để giảm nợ công

Tăng thu, kiểm soát chi để giảm nợ công

VOV.VN - Quốc hội khoá trước dù có cố gắng nhưng không đạt hiệu quả. Quốc hội khoá này sẽ kiểm soát nợ công để đưa về quỹ đạo an toàn.

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam
Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

VOV.VN -Theo Kiểm toán Nhà nước, nợ công và công tác quản lý nợ công vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

VOV.VN -Theo Kiểm toán Nhà nước, nợ công và công tác quản lý nợ công vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Cảnh báo nợ công của Việt Nam có nguy cơ vượt trần
Cảnh báo nợ công của Việt Nam có nguy cơ vượt trần

VOV.VN -Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá rủi ro nợ công vượt trần (65% GDP) đang dần hiện hữu.

Cảnh báo nợ công của Việt Nam có nguy cơ vượt trần

Cảnh báo nợ công của Việt Nam có nguy cơ vượt trần

VOV.VN -Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá rủi ro nợ công vượt trần (65% GDP) đang dần hiện hữu.