Vẫn còn băn khoăn về hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

VOV.VN - Trong quá trình nghiên cứu thực hiện triển khai, nhiều địa phương băn khoăn hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Ngày 10/12, tại phiên họp 29, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, xuất phát từ yêu cầu triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và yêu cầu của thực tiễn, có 3 dự án luật cần thiết phải được bổ sung vào Chương trình: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, lý do bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm vào chương trình nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trong đó tập trung vào các nội dung: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa trung gian, giảm cấp phó.

Nghiên cứu giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này; Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung.

Cùng với đó là từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương; khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Ngoài lý do trên, cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, việc cần thiết phải sửa Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là do có nhiều bất cập, hạn chế khi triển khai trên thực tế.

Ví dụ như một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chưa rõ; quy định về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách, số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã đã bộc lộ hạn chế…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Nghị quyết Trung ương nêu rõ bộ máy phải tính gọn, có cái phải nhập lại, có cái chưa sửa Luật mà chỉ cần phối hợp giữa các cơ quan là có thể làm, không nhất thiết phải sửa Luật như kiểm toán có thể phối hợp với thanh tra.

Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, trong quá trình nghiên cứu thực hiện triển khai, nhiều địa phương băn khoăn hợp nhất 3 văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND. Do đó, đề nghị cần có thời gian tổng kết đánh giá mô hình thí điểm sau đó sửa cho phù hợp, chú ý lùi lại từ kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong đến số lượng đại biểu.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. (ảnh: Quochoi.vn)

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một số tỉnh thí điểm hợp nhất các sở ngành, nhưng  hiện nay đang dừng lại, chứng tỏ đang còn suy nghĩ, chưa ổn định. Muốn vậy, sửa luật trong năm 2019 thì tới đây như nào, trong khi còn 2,5 năm còn lại.

“Vì thế, cần thận trọng, sửa đi, nhập vào tách ra rất tốn kém, cần có thời gian ổn định để nghiên cứu thấu đáo rồi đưa vào sửa Luật phù hơp hơn” – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói và nhấn mạnh việc sửa 3 luật cho nhiệm kỳ sau nên chưa vội, chỉ sửa những cái cấp bách.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đối với nhóm luật về tổ chức bộ máy, Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị đã xác định Đảng Đoàn Quốc hội lãnh đạo xem xét sửa đổi bổ sung các luật đổi mới sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện từ 2018 và hoàn thành trong năm 2019. Kế hoạch của Đảng Đoàn Quốc hội cũng thống nhất thực hiện theo tiến độ này./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND phải đảm bảo yêu cầu đổi mới
Hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND phải đảm bảo yêu cầu đổi mới

VOV.VN - xây dựng Đề án phải đảm bảo chất lượng tham mưu, phục vụ, giảm đầu mối, giảm biên chế, thiết lập bộ máy giúp việc chung đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND phải đảm bảo yêu cầu đổi mới

Hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND phải đảm bảo yêu cầu đổi mới

VOV.VN - xây dựng Đề án phải đảm bảo chất lượng tham mưu, phục vụ, giảm đầu mối, giảm biên chế, thiết lập bộ máy giúp việc chung đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh
Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

VOV.VN - UBTVQH sẽ thảo luận về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Thảo luận kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

VOV.VN - UBTVQH sẽ thảo luận về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc; có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc; có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố
Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Hợp nhất 3 Văn phòng: Trưởng xuống làm Phó thì chính sách thế nào?
Hợp nhất 3 Văn phòng: Trưởng xuống làm Phó thì chính sách thế nào?

VOV.VN - Việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND yêu cầu sắp xếp nhân sự, trong đó có vị trí cấp trưởng và cấp phó.

Hợp nhất 3 Văn phòng: Trưởng xuống làm Phó thì chính sách thế nào?

Hợp nhất 3 Văn phòng: Trưởng xuống làm Phó thì chính sách thế nào?

VOV.VN - Việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND yêu cầu sắp xếp nhân sự, trong đó có vị trí cấp trưởng và cấp phó.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ
Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.