Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Tập trung hoàn thiện chính sách gắn với tăng cường nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2104 do Ủy ban Dân tộc tổ chức chiều nay ở Hà Nội.

Công tác dân tộc năm 2013 mặc dù đã có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực nhưng đến nay vẫn còn 188 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm, 126 xã với 580.000 hộ đồng bào dân tộc chưa có điện lưới quốc gia, nhiều nơi chưa có đủ lớp học kiên cố, nhà trẻ, nhà văn hóa.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung phân tích rõ các nguyên nhân dẫn tới hạn chế, yếu kém trong công tác dân tộc; đồng thời đề xuất các cách thức tổ chức, phối hợp trong thực hiện chính sách dân tộc và miền núi, nhất là trong thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn nhằm giảm nghèo nhanh và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc.

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác dân tộc trong năm qua, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cũng đã phân tích những nguyên nhân chủ quan đẫn đến những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước cũng như trong triển khai chính sách dân tộc, nhất là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc còn cao, đời sống bà con vùng dân tộc miền núi so với mặt bằng chung của đất nước còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn rất thiếu thốn.

Nguyên nhân chủ quan là nhận thức về vai trò chiến lược công tác dân tộc ở một số nơi, một số chỗ còn chưa tương xứng với yêu cầu; hiệu quả quản lý nhà nước từ trung ương đến cơ sở về công tác dân tộc còn hạn chế; nguồn lực đầu tư nhiều nhưng hiệu quả chưa cao; hiện có khoảng 200 chính sách liên quan đến công tác dân tộc, không chỉ nhiều về số lượng mà còn chồng chéo, đan xen, thậm chí còn tạo ra sự ỷ lại đối với một bộ phận đồng bào dân tộc.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ mà Ủy ban Dân tộc đề ra trong năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ủy ban dân tộc, các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm trong thực thi chính sách dân tộc, gắn với tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, nhất là trách nhiệm ban hành, rà soát hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu trong năm nay và năm 2015 tính toán bố trí tăng thêm nguồn lực để thực hiện tốt hơn các chính sách đã ban hành nhằm giảm nghèo nhanh hơn, cải thiện đời sống tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với giao, bảo vệ rừng và phát triển chăn nuôi, đồng thời gắn các nông lâm trường với phát triển trồng cây cao su, cà phê; tiếp tục triển khai chính sách nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sạch, điện, giáo dục, đường giao thông đối với khu vực đồng bào dân tộc.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc với những việc làm thiết thực nhằm hạn chế tình trạng di dân tự do.

Với tinh thần dứt khoát không để một dân tộc ít người nào khó khăn và không phát triển được, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban dân tộc tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách đặc biệt hỗ trợ hiệu quả các dân tộc ít người. Các địa phương cần hết sức quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tôn trọng, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển cũng như đấu tranh với các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động đồng bào.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác dân tộc./.

Tin liên quan

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo
Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

VOV.VN -Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

VOV.VN -Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Nâng cao vị thế, uy tín và lợi ích dân tộc
Nâng cao vị thế, uy tín và lợi ích dân tộc

VOV.VN -Chuyến công du Nhật của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược 

Nâng cao vị thế, uy tín và lợi ích dân tộc

Nâng cao vị thế, uy tín và lợi ích dân tộc

VOV.VN -Chuyến công du Nhật của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược 

Thanh niên là nhân tố góp phần quyết định vận mệnh dân tộc
Thanh niên là nhân tố góp phần quyết định vận mệnh dân tộc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia.

Thanh niên là nhân tố góp phần quyết định vận mệnh dân tộc

Thanh niên là nhân tố góp phần quyết định vận mệnh dân tộc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia.

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc
Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Duy trì, bảo tồn, phát huy nét đẹp của các vùng miền là những gì đọng lại từ Tuần lễ "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa VN".

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Tuần lễ "Đại đoàn kết": Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Duy trì, bảo tồn, phát huy nét đẹp của các vùng miền là những gì đọng lại từ Tuần lễ "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa VN".

Báo chí với chính sách dân tộc
Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Báo chí với chính sách dân tộc

Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc
Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc

VOV.VN - Nếu không làm được như vậy, văn hóa sẽ chỉ trở thành đồ trang sức, không tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước.

Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc

Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc

VOV.VN - Nếu không làm được như vậy, văn hóa sẽ chỉ trở thành đồ trang sức, không tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước.

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN -Cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bàn chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN -Cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

Khảo sát công tác giáo dục dân tộc tại Kiên Giang
Khảo sát công tác giáo dục dân tộc tại Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang kiến nghị cần xác định vị trí việc làm và giao thêm biên chế đối với giáo viên dạy tiếng dân tộc

Khảo sát công tác giáo dục dân tộc tại Kiên Giang

Khảo sát công tác giáo dục dân tộc tại Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang kiến nghị cần xác định vị trí việc làm và giao thêm biên chế đối với giáo viên dạy tiếng dân tộc

Nghe phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên VOV.VN
Nghe phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên VOV.VN

VOV.VN -Truy cập VOV4.VOV.VN để nghe tin tức về đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc.

Nghe phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên VOV.VN

Nghe phát thanh tiếng dân tộc thiểu số trên VOV.VN

VOV.VN -Truy cập VOV4.VOV.VN để nghe tin tức về đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc.

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người
Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

VOV.VN -Số phòng học được xây đạt 67%, số phòng công vụ giáo viên đạt 41% so với kế hoạch đề ra.

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

Sơ kết Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người

VOV.VN -Số phòng học được xây đạt 67%, số phòng công vụ giáo viên đạt 41% so với kế hoạch đề ra.