Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều nay (6/12), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Tại tọa đàm, gần 30 tham luận được các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng. Các tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối. Từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Theo ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ông đồng thời cho rằng, để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu tại toạ đàm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận
Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

VOV.VN - Trong giai đoạn hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận; đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận.

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

VOV.VN - Trong giai đoạn hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận; đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận.

Cần chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo
Cần chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo

VOV.VN - Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Cần đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong tôn giáo.

Cần chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo

Cần chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo

VOV.VN - Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Cần đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong tôn giáo.

"Công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, gắn bó với nhân dân"
"Công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, gắn bó với nhân dân"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận, để công tác này ngày càng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, gắn bó với nhân dân"

"Công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, gắn bó với nhân dân"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận, để công tác này ngày càng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân.