Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31
Xây dựng nền ngoại giao toàn diện dựa trên 3 trụ cột là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện dựa trên ba trụ cột, toàn bộ các Bộ, ngành, địa phương, hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, văn hóa… là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại” trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31 vào sáng ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng đây là dịp phù hợp để trao đổi về công tác xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Một điểm mới được nêu về công tác đối ngoại trong Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua là xây dựng một nền ngoại giao hiện đại cụ thể là bộ máy, tổ chức, phương thức hoạt động, trên cơ sở các thành tố quan trọng của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh như lợi ích-quốc gia dân tộc, độc lập tự cường, làm bạn với tất cả các nước, xây dựng đối ngoại trở thành một mặt trận binh chủng, kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc, dĩ bất biến ứng vạn biến hay ngoại giao tâm công.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện dựa trên ba trụ cột, toàn bộ các bộ ngành, địa phương, hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, văn hóa… là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tham luận của các đại biểu, khẳng định các vấn đề được nêu ra, từ ngoại giao môi trường, ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao y tế… đều nằm có ý nghĩa thiết thực và nằm trong nội hàm của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam đã triển khai và đẩy mạnh mạnh công tác ngoại giao trực tuyến, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, mở rộng quan hệ ngoại giao, vận động, giao lưu, trao đổi về hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội đều thông qua trực tuyến. Phó Thủ tướng cũng đề cập mô hình Đại sứ lưu động hay Đại sứ ảo, hiện đang được một số nước áp dụng, điển hình là Singapore và Barbados.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ngoại giao số có thể được ứng dụng rộng rãi hơn trong đối ngoại, tăng cường độ bao phủ ngoại giao Việt Nam, đặc biệt tại địa bàn kiêm nhiệm.

Về công tác thực hiện một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, để thực hiện các mục tiêu đối ngoại đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, ngành ngoại giao cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, bộ máy, củng cố năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ trong triển khai đối ngoại. Đánh giá thành tựu và năng lực của đội ngũ cán bộ ngoại giao thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Bộ Ngoại giao cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng trong tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ mới theo hướng toàn diện, hiểu biết về các vấn đề, có trình độ, có văn hóa và khả năng thích ứng với thay đổi, nhất là trong công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ nhu cầu cần thiết về xây dựng cơ sở vật chất, tư tưởng chính trị, hệ giá trị, văn hóa, bản sắc của cán bộ ngoại giao làm công tác đối ngoại và khẳng định cần tiếp tục xây dựng dự thảo, kiến nghị để đảm bảo đời sống cho cán bộ ngoại giao, đồng thời sử dụng các hàm, cấp ngoại giao chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đảm bảo thực hiện công tác đối ngoại trong các lĩnh vực quan trọng đã được nêu trong Đại hội Đảng lần thứ XIII./.

Tin liên quan

Hướng tới xây dựng một ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại
Hướng tới xây dựng một ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 18/12 đã diễn ra Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại”.

Hướng tới xây dựng một ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

Hướng tới xây dựng một ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 18/12 đã diễn ra Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại”.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Israel rất lớn, đặc biệt lĩnh vực công nghệ
Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Israel rất lớn, đặc biệt lĩnh vực công nghệ

VOV.VN - Israel là đất nước phát triển về khoa học công nghệ. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất giữa Việt Nam và Israel, đặc biệt với những ứng dụng trong nông nghiệp.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Israel rất lớn, đặc biệt lĩnh vực công nghệ

Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Israel rất lớn, đặc biệt lĩnh vực công nghệ

VOV.VN - Israel là đất nước phát triển về khoa học công nghệ. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất giữa Việt Nam và Israel, đặc biệt với những ứng dụng trong nông nghiệp.

Hợp tác quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh: "Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu"
Hợp tác quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh: "Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu"

VOV.VN - Nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Đại sứ Việt Nam tại Anh, ông Nguyễn Hoàng Long đã chia sẻ những tiềm năng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Hợp tác quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh: "Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu"

Hợp tác quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh: "Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu"

VOV.VN - Nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Đại sứ Việt Nam tại Anh, ông Nguyễn Hoàng Long đã chia sẻ những tiềm năng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.