293 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể mỗi ngày

VOV.VN - Năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, trong khi số DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 là 90.651 DN.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2018, có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Nếu tính cả 2,4 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3,88 triệu tỷ đồng.

Năm 2018, có trên 131.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (Ảnh minh hoạ: KT)

Bên cạnh đó, trong năm 2018 còn có 34.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, từ đó nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên 165.000 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động lên tới 90.651 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm 2017. Trong đó, bao gồm 27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 cũng lên đến 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm trước. Trong đó, có 14.880 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% số doanh nghiệp phá sản.

Như vậy, trung bình mỗi ngày cả nước có 359 DN thành lập mới nhưng cũng có tới 293 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thời gian qua, môi trường kinh doanh của nước ta đã có những cải thiện rõ rệt, cộng đồng doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều kết quả về cải cách thông qua việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Làn sóng khởi nghiệp hình thành đã huy động được nguồn vốn cho nền kinh tế. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng dần qua các năm: năm 2016 có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; năm 2017 có gần 127.000 doanh nghiệp; năm 2018 có hơn 131.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp thành lập mới vào năm 2020 và phát huy hiệu quả của các động lực tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, Chính phủ và các địa phương cần tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể.

“Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển, đồng thời rà soát các thủ tục liên quan tới giải thể, phá sản doanh nghiệp bảo đảm nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có chính sách và giải pháp phù hợp để khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, tạo dựng điều kiện kinh doanh thuận lợi cho cơ sở cá thể hoạt động ổn định, lâu dài và tuân thủ pháp luật”, ông Nguyễn Bích Lâm khuyến cáo./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4
Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

VOV.VN - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 80% so với tháng trước.

Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

VOV.VN - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 80% so với tháng trước.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Tính chung cả năm nay, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.295.900 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Tính chung cả năm nay, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.295.900 tỷ đồng.

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày
Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp. 

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp. 

Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới
Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới

VOV.VN - 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng.

Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới

VOV.VN - 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng.