6 tháng, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước mới đạt hơn 31%

VOV.VN - Theo Kho bạc Nhà nước, dự kiến số giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2019 đến ngày 30/6/2019 là 112.693,3 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch.

Báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước cho thấy, 6 tháng qua, nguồn Chính phủ giao giải ngân được 112.086,2 tỷ đồng (đạt 31,2% kế hoạch), gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân được 89.776,7 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 6.210,5 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 16.099 tỷ đồng.

Nguồn thu để lại giải ngân là 607,1 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch Kho bạc Nhà nước nhận được.

6 tháng, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước mới đạt hơn 31% (Ảnh minh hoạ: KT)

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã từ chối thanh toán 20 tỷ đồng. Số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....

Với nguồn chi thường xuyên, báo cáo cho biết, dự kiến vốn thanh toán đến 30/6/2019 là 409.457 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 5.671 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,9 tỷ đồng.

Ngoài việc kiểm soát các nguồn chi, trong tháng 6/2019, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và huy động được 8.692 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Như vậy, lũy kế đến ngày 24/6/2019, tổng khối lượng huy động từ thị trường đạt 102.672,5 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch được giao./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư công chậm: Ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng GDP

VOV.VN - Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng chi đầu tư của xã hội. Do đó, chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ làm ảnh hưởng bất lợi đến GDP.

Giải ngân vốn đầu tư công quá chậm chạp

VOV.VN - Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng qua, vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản tăng nhanh…là những tin đáng chú ý.

PTT Vương Đình Huệ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công qua hệ thống kho bạc tính đến hết tháng 4 là 68.548 tỷ đồng, đạt 16,45%.

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

VOV.VN - Tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN đạt hơn 72.000 tỷ đồng (mới đạt 20,3% kế hoạch năm 2019).

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2019, giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công ước là 68.548,497 tỷ đồng, đạt 16,45% so với kế hoạch Quốc hội giao.

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư giải ngân ước gần 96.900 tỷ đồng, mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao.

Tin cùng chuyên mục