Các giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

VOV.VN - Theo Thông tư do Bộ NN-PTNT mới ban hành, có 16 loại vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Ngày 01/7/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, gồm có 16 loại vật nuôi: Ngựa, Bò, Trâu, Lợn, Dê, Cừu, Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng, Thỏ, Chim Bồ câu, Chim cút, Đà Điểu, Ong và Tằm.

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh"; Thông tư số 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh"; Thông tư số 58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam"; Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh"; Thông tư số 18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam"; Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh;

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh; Quyết định số42/2007/QĐ-BNN ngày 16/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh kèm theo Quyết định 67/2005/QĐ-BNN; Quyết định số 3205/QĐ-BNN-CN ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh; Quyết định số 4004/QĐ-BNN-CN ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh; Quyết định số 2074/QĐ-BNN-CN ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc bổ sung danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015./.

Tin liên quan

Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi
Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

VOV.VN -Để hạn chế dịch bệnh LMLM xảy ra trên các đàn vật nuôi, người nuôi cần nắm vững một số kiến thức cơ bản.

Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

VOV.VN -Để hạn chế dịch bệnh LMLM xảy ra trên các đàn vật nuôi, người nuôi cần nắm vững một số kiến thức cơ bản.

Chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho vật nuôi vụ xuân, hè
Chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho vật nuôi vụ xuân, hè

VOV.VN -Đây là thời điểm thời tiết nồm ẩm khiến các loại vật nuôi dễ nhiễm bệnh. Người chăn nuôi cần nắm vững các kiến thức để phòng bệnh cho vật nuôi.

Chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho vật nuôi vụ xuân, hè

Chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho vật nuôi vụ xuân, hè

VOV.VN -Đây là thời điểm thời tiết nồm ẩm khiến các loại vật nuôi dễ nhiễm bệnh. Người chăn nuôi cần nắm vững các kiến thức để phòng bệnh cho vật nuôi.

Tư vấn cho nông dân sản xuất cây trồng vật nuôi
Tư vấn cho nông dân sản xuất cây trồng vật nuôi

VOV.VN -Các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật… cho bà con nông dân.

Tư vấn cho nông dân sản xuất cây trồng vật nuôi

Tư vấn cho nông dân sản xuất cây trồng vật nuôi

VOV.VN -Các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật… cho bà con nông dân.

Hội nghị giống cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp
Hội nghị giống cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp

VOV.VN - Công tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi có vị trí quan trọng đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Hội nghị giống cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp

Hội nghị giống cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp

VOV.VN - Công tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi có vị trí quan trọng đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.