Các tập đoàn kinh tế thoái vốn lĩnh vực bảo hiểm

(VOV) - Năm 2015, sẽ hoàn thành căn bản cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã được Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Đề án, Bộ Tài chính yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Đến năm 2015, vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có vốn nhà nước chi phối góp tại doanh nghiệp bảo hiểm không quá 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đề án cũng sẽ tiến hành tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các DNBH một cách đồng bộ, toàn diện, bao gồm: Tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ; Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; Tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán và DNBH và tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Theo lộ trình của đề án, việc thực hiện tái cấu trúc các DNBH theo 2 giai đoạn: Từ năm 2012 – 2014 sẽ ban hành quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro; hệ thống đánh giá, giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế; hoàn thiện các quy định pháp lý, củng cố mô hình tổ chức và hoạt động các tổ chức kinh doanh chứng khoán, DNBH; Ban hành các quy định xác lập tiêu chí đánh giá, phân loại DNBH.

Tổ chức đánh giá, phân loại và thực hiện các giải pháp phù hợp để tái cấu trúc các DNBH; Xây dựng, ban hành các quy định để giám sát hoạt động các DNBH dựa trên ba tiêu chí: mức độ an toàn tài chính; quản trị rủi ro doanh nghiệp; và minh bạch hóa thông tin; Yêu cầu các tập đoàn kinh tế không hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tổng công ty nhà nước thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình hợp lý tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, DNBH.

Năm 2015 sẽ hoàn thành căn bản cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và DNBH.

Để nâng cao mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động đầu tư, đề án cũng nêu rõ, các doanh nghiệp bảo hiểm phải tăng vốn, bảo đảm phù hợp với phạm vi và mức độ rủi ro; duy trì khả năng thanh toán, hiệu quả đầu tư, an toàn tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC
Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) trong thời gian tới.

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) trong thời gian tới.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn phải có lộ trình để không gây khó khăn cho doanh nghiệp thoái vốn và doanh nghiệp nhận đầu tư.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn phải có lộ trình để không gây khó khăn cho doanh nghiệp thoái vốn và doanh nghiệp nhận đầu tư.

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành
Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nêu rõ, đến 2015, các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nêu rõ, đến 2015, các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường