VAMC được đầu tư ra ngoài

VAMC được đầu tư ra ngoài

VOV.VN -Việc đầu tư được thực hiện dưới các hình thức như gửi tiền tại các ngân hàng; tham gia góp vốn, mua cổ phần…

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Điểm đáng chú ý tại dự thảo này là ngoài việc mua nợ xấu thì VAMC còn được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài (không thông qua việc mua bán nợ và tài sản).

Việc đầu tư được thực hiện dưới các hình thức như gửi tiền tại các ngân hàng; tham gia góp vốn, mua cổ phần (theo phương án được duyệt) để cơ cấu lại tài chính và hoạt động của khách hàng; sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo đã được VAMC thu nợ.

VAMC được sử dụng vốn để đầu tư, cung cấp tài chính cho khách hàng vay để xử lý khó khăn tài chính tạm thời và phục hồi sản xuất kinh doanh trong trường hợp đánh giá khách hàng có khả năng hoàn trả khoản đầu tư, cung cấp tài chính của VAMC đúng hạn.

VAMC có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh; quy rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân trong trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn của VAMC.

VAMC được sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của VAMC ngoại trừ trái phiếu đặc biệt để mua các khoản nợ xấu theo giá trị thị trường. Hội đồng thành viên của VAMC xây dựng phương án mua các khoản nợ xấu theo giá trị thị trường trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện.

VAMC được sử dụng vốn để đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của VAMC theo nguyên tắc trang bị phù hợp với nhu cầu hoạt động của VAMC, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.

Cũng theo dự thảo, VAMC phải gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay sau khi kết thúc kiểm toán./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN